Aankondiging jaarvergadering

Onze eerstvolgende jaarvergadering was gepland op Deo volente zaterdagmiddag 9 mei 2020 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. Het bestuur heeft echter besloten om deze vergadering vanwege de maatregelen die de overheid getroffen heeft in verband met het coronavirus, een volledig jaar door te schuiven, namelijk naar Deo volente zaterdagmiddag 8 mei 2021.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het programma hetzelfde blijft, maar het is nu nog te vroeg om daarover al met enige zekerheid iets te kunnen zeggen. Het programma was als volgt:
De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. A.F.R. van de Veen uit te spreken en het slotwoord ds. O.M. van der Tang. Voor de inleiding hebben we dhr. L.J. de Waal uit Oud-Vossemeer bereid gevonden.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder onze nieuwste uitgave: Oorlog, kerk en staat van Eva van der Groe.
Bezoekers krijgen gratis een herdruk van een SGP-partijrede van ds. G.H. Kersten of ds. P. Zandt uitgereikt! Ook staat de koffie klaar! Noteert u alvast datum en tijd!
Wijk en Aalburg | 15 februari 2020 | gewijzigd: 7 april 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________