Aankondiging jaarvergadering

Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 11 mei 2019 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. A.C. Rijken uit te spreken en het slotwoord ds. B.J. Boven. Voor de inleiding hebben we dr. H. Uil uit Zierikzee bereid gevonden. Hij hoopt te spreken over: Opvoeding in de lering en vermaning des Heeren. Het onderwijs in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder onze nieuwste uitgave: Portaal des Heeren van ds. Gerhard Meijer. De auteur beschrijft hierin de plichten van de ouders om hun kinderen in de vreze des Heeren op te voeden.
Bezoekers krijgen gratis een herdruk van de SGP-partijrede van ds. G.H. Kersten uit 1940 uitgereikt! Ook staat de koffie klaar!
Wijk en Aalburg | 11 april 2019 Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________