Aankondiging jaarvergadering 2016 Landelijke Stichting

Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 21 mei 2016 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al zijn ze geen abonnee op ons blad In het Spoor.

Het openingswoord op de jaarvergadering hoopt ds. A. Verschuure uit te spreken en het slotwoord ds. Th.L. Zwarbol. Voor de inleiding is bereid gevonden de heer D. van der Sluis uit Genemuiden. Hij hoopt te spreken over: Opgaan, blinken en verzinken. Nederland vroeger, Nederland nu.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen. Ook staat de koffie klaar!

Bezoekers krijgen gratis een herdruk van de SGP-partijrede uit 1927 uitgereikt!

Wijk en Aalburg | 26 december 2015 | Aangepast: 21 maart 2016 | Het bestuur

_____________________________________________________________________________________________________________________________