Wybe

Het mijden van de Europese verkiezingen

Europese verkiezingen. De Landelijke Stichting pleit al jaren voor het mijden van de Europese verkiezingen. Onder andere door in verkiezingstijd een oproep daartoe te plaatsen in het Reformatorisch Dagblad. Recent zijn daarover aan de Landelijke Stichting tien vragen gesteld (mei 2014). Omdat deze vragen waarschijnlijk breder leven, kunt u die vragen en de daarop gegeven antwoorden hier inzien: Tien vragen en antwoorden.

Wijk en Aalburg | 10 mei 2014 | A. Verwijs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Themanummers Europese verkiezingen

Europese verkiezingen. Bij het naderen van Europese verkiezingen is de Landelijke Stichting gewoon om een themanummer van In het Spoor uit te brengen over ‘Europa’. In het huidige themanummer (mei 2014) wordt op uittreding van Nederland uit de EU aangedrongen en wordt eenieder opgeroepen om niet deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Een gratis exemplaar van dat nummer kunt u aanvragen via het menu ‘Publicaties – In het Spoor’.

Verder kunt u desgewenst het Europanummer dat bij de vorige Europese verkiezingen verschenen is, hier downloaden: In het Spoor-meinummer 2009.

Wijk en Aalburg | 6 mei 2014 | A. Verwijs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Landelijke Stichting stelt brochure ‘De Godsdienstvrijheid veroordeeld’ beschikbaar

Godsdienstvrijheid. De Landelijke Stichting heeft de in 1937 door ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. geschreven brochure tegen ‘publieke godsdienstvrijheid voor alle richtingen’ opnieuw uitgegeven. Dit onder de titel: De godsdienstvrijheid veroordeeld op grond van Gods Woord en artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis tegen prof. dr. H. Visscher (Br. nr. 4, 88 pagina’s, € 4,50). Gezien het belang van het onderwerp heeft het bestuur besloten om aan alle plaatselijke, gemeentelijke en provinciale kiesverenigingen van de SGP één gratis exemplaar van deze brochure beschikbaar te stellen.  Secretarissen kunnen deze bestellen door een e-mail te sturen naar: inhetspoor@kliksafe.nl onder vermelding van naam en adresgegevens van de kiesvereniging en met als onderwerp: gratis brochure 4.

Wijk en Aalburg | 6 mei 2014 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Aankondiging jaarvergadering

Jaarvergadering. Op D.V. zaterdagmiddag 17 mei 2014 hopen wij als Landelijke Stichting in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum (Nairacstraat 24) te Barneveld onze jaarvergadering te houden. Aanvang: 13.30 uur. Alle mannen die belangstellen in de op Gods Woord gegronde staatkundig gereformeerde beginselen, zijn op deze vergadering van harte welkom, ook al zijn zij geen abonnee. Ds. B. Reinders uit Staphorst hoopt een openingswoord te spreken en ds. J. van Belzen uit Oosterland een slotwoord. De lezing zal verzorgd worden door de heer C. Verdouw uit Gouda met als onderwerp: ‘Ds. P. du Moulin, een talentvol hugenotenprediker in de strijd’.

Wijk en Aalburg | 5 april 2014 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________