Brochure ‘Onderwijsvrijheid veroordeeld’ naar besturen en directies reformatorische scholen

Brochure De vrijheid van onderwijs veroordeeld gratis toegezonden!
Het bestuur van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen had sterk de indruk dat in de achterban van de SGP maar weinigen meer beseffen en weten waarom de vrijheid van onderwijs – op grond waarvan door groepen ouders scholen van diverse levensbeschouwelijke of pedagogische richtingen opgericht en met overheidsgeld in stand gehouden kunnen worden – strijdig is met Schrift en belijdenis alsook met de beginselen vastgelegd in het beginselprogram van de SGP. Daarom heeft de Landelijke Stichting recent aan alle besturen en directies van de reformatorische scholen in Nederland gratis een exemplaar toegezonden van haar in januari dit jaar verschenen brochure De vrijheid van onderwijs veroordeeld. Hierin worden met name de eerste SGP-voormannen aan het woord gelaten. Op grond van Gods Woord veroordeelden zij de onderwijspacificatie van 1917. Zij droegen actief uit dat al het onderwijs overeenkomstig de norm van Gods Woord dient te zijn. Het is daarom heel nuttig dat bestuursleden en het onderwijzend personeel van de reformatorische scholen hiervan kennisnemen. Zij zijn het immers die voor een belangrijk deel zorgen voor het onderwijs aan onze jeugd.
Verder heeft ook een groot aantal bevindelijk-gereformeerde predikanten deze brochure ontvangen. En alle kiesverenigingen en afdelingen van de SGP kunnen een gratis exemplaar van deze brochure opvragen door een mail met hun postadres te sturen naar: inhetspoor@kliksafe.nl 
Het bestuur hoopt dat door deze acties de Bijbelse beginselen ten aanzien van het onderwijs opnieuw gaan leven in de achterban van de SGP.

Wijk en Aalburg | 15 april 2017 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________