De CU-SGP-fractie in Rotterdam tart het SGP-gedachtegoed

Het Rotterdamse CU-SGP-raadslid, de heer S. Sies, bood zich in januari dit jaar naar aanleiding van oproepen op Facebook om moskeeën in brand te steken, publiekelijk aan als bewaker van de Rotterdamse moskeeën tijdens het vrijdagmiddaggebed. Ook werd op zijn initiatief door diverse religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Rotterdam een manifest ondertekend waarin zij zich solidair met elkaar verklaren en het gebruik van geweld consequent afkeuren. Onder de ondertekenaars bevonden zich onder meer mohammedaanse, evangelische en Joodse gemeenschappen alsook het humanistisch verbond, een roomse parochie en een hindoebeweging. Op 5 februari jongstleden werd op initiatief van de Rotterdamse CU-SGP-fractie een integratiedebat gehouden in de grootste moskee van Nederland, de Essalammoskee in Rotterdam-Zuid.

Met deze drie acties tart de Rotterdamse CU-SGP-fractie het staatkundig gereformeerde gedachtegoed. Voor meer hierover, klik hier: PDF.

Wijk en Aalburg | 10 april 2015 | Redactie In het Spoor
_____________________________________________________________________________________________________________________________