Herdruk: Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone

Door de Landelijke Stichting is de door ds. M. van Reenen geschreven brochure Wel slim, niet wijs (56 pagina’s) uitgegeven. Deze mooi vormgegeven brochure vormt een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone. De vraag of het verstandig is om de smartphone medeopvoeder van onze pubers te laten zijn, beantwoordt ds. Van Reenen met ‘nee’. Hij raadt daarom ouders aan om aan hun kinderen geen smartphone te geven. Jongeren (en  ouderen) worden er immers sterk door beïnvloed. Neem kennis van al zijn argumenten en overweeg voor uzelf wat wijs is.
Reeds hebben al heel wat kerkenraden deze brochure aan alle gemeenteleden of aan (een deel van) hun catechisanten verstrekt. Ook diverse basisscholen hebben aan alle ouders of aan de ouders van groep 8 een exemplaar geschonken. En verscheidene ouders of grootouders hebben hun nazaten eveneens van een exemplaar voorzien. Een en ander heeft er inmiddels in geresulteerd dat al meer dan 12.500 exemplaren van deze brochure verspreid zijn.
Door de grote vraag naar deze brochure is deze al tweemaal herdrukt. Van deze brochure hebben we momenteel nog voldoende exemplaren op voorraad.
Om het uitdelen en verspreiden van deze brochure zo aantrekkelijk mogelijk te maken hebben we de prijs bewust laag gehouden: slechts € 2,00 (exclusief € 2,- porto; bij aankoop van 5 of meer geen porto). Het bestuur hoopt dat nog meer (groot)ouders, catechiseermeesters, schoolbesturen, kerkenraden enz. deze brochure zullen uitdelen aan ouders, jeugd, catechisanten, leerkrachten enz.
Voor het bestellen van deze brochure kunt u bellen naar: 06 – 22 62 61 40 (b.g.g.: 0416-693844). Of mailen naar: inhetspoor@kliksafe.nl
Voor kleine bestellingen (1 – 4 exemplaren) is het ook mogelijk om online te bestellen en te betalen (Ideal) via de winkel.
Wijk en Aalburg | Het bestuur | 15 september 2018 | Gewijzigd: 8 oktober 2018 | 11 april 2019
______________________________________________________________________________________________________________________________