In het Spoor

Neem nu een abonnement (slechts 7 euro per jaar!) op dit leerzame tijdschrift vol achtergrondinformatie en duiding. Want als u zich nu abonneert, dan bieden wij u het prachtige boek van De wonderen des Allerhoogsten aan voor een sterk gereduceerde prijs van slechts 10 euro (excl. 5 euro porto). De normale prijs is 25 euro. Uw voordeel: 15 euro!

Mogelijkheid 1: U wilt zich alleen abonneren zonder De wonderen des Allerhoogsten te kopen. Mail dan uw adresgegevens naar (klik): inhetspoor@kliksafe.nl of ga naar de webshop en koop daar voor € 7 een abonnement. U ontvangt dan reeds per ommegaande het laatstverschenen nummer van In het Spoor.

Mogelijkheid 2: U wilt zich abonneren en tegelijk De wonderen des Allerhoogsten voor 10 euro kopen. Mail dan uw adresgegevens naar (klik): inhetspoor@kliksafe.nl en vermeld erbij: plus eenmaal De wonden des Allerhoogsten. Of ga naar de webshop en kies daar voor de combi In het Spoor + De wonderen des Allerhoogsten. U betaalt dan online 7 euro voor het abonnement, 10 euro voor het boek en 5 euro voor het verzenden van blad en boek. U ontvangt dan reeds per ommegaande het laatstverschenen nummer van In het Spoor en separaat het prachtige boek De wonderen des Allerhoogsten.

Wij hopen u snel als abonnee te mogen begroeten!

Het is uiteraard ook mogelijk om eerst vrijblijvend een gratis proefnummer aan te vragen!

In het Spoor In het Spoor verschijnt in de regel vijfmaal per jaar. Bovendien ontvangt u jaarlijks in oktober een heel mooie zakagenda die met de zondag begint!
In het Spoor is een uitgave van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen (ISSN 1381-8341). In dit blad treft u artikelen aan over politieke, maatschappelijke en opvoedkundige onderwerpen, alsmede over de wonderlijke historie van ons land. Specifiek kerkelijke zaken of verwikkelingen komen niet aan de orde; die vallen buiten de doelstelling.
Regelmatig worden ook oudvaders aan het woord gelaten, bijvoorbeeld over opvoeding. Daarnaast is al diverse keren tegen het Europese eenheidsstreven, vaccinaties, verzekeringen, vrouwenkiesrecht etc. geschreven.
In het Spoor is inmiddels bezig aan de 47e jaargang! In het nieuwe februarinummer treft u aan:
 • Meditatie – Ds. O.M. van der Tang. Het ernstige slotwoord over Hoséa 5:15, uitgesproken op onze laatstgehouden jaarvergadering, is nu als meditatie afgedrukt. Indringend houdt ds. Van der Tang ons een spiegel voor: wat hebben we nu geleerd van de coronapandemie?
 • Burgemeester Kodde in de Provinciale Staten van Zeeland – Dhr. A. Verwijs. In dit artikel l schenkt de auteur met het oog op de komende provinciale verkiezingen aandacht aan de getuigende politieke arbeid van SGP-burgemeester D. Kodde (1894-1967) in de Provinciale Staten van Zeeland.
 • Ds. P. Zandt aan het woord – Redactie. Een gedeelte uit de in 1959 door ds. P. Zandt (1880-1961) gehouden SGP-partijrede is door de redactie overgenomen. In dit gedeelte schetst ds. Zandt de teloorgang van Nederland en waarschuwt hij ernstig voor komende, zwaardere oordelen.
 • Het Oranjehuis in de visie van enige oudvaders – Drs. P.H. op ’t Hof. De auteur toont opnieuw aan dat ds. Jacobus Fruytier (1659-1731) zich in zijn geschriften zeer positief over het Oranjehuis heeft uitgelaten. Een boeiend artikel om te lezen!
 • Kuisheid: een Christelijke deugd! – Dhr. A. Verwijs. Het indringende betoog van ds. P. Wittewrongel (1609-1662) over de Christelijke deugd van kuisheid houdt ons een spiegel voor met betrekking tot ons omgaan met de moderne media. Aangeraden wordt om meer afstand van de moderne media te houden. 
 • Opmerkelijk en tot lering voor jong en oud – Redactie. Ook uit de inhoud van deze rubriek blijkt dat we de moderne media meer moeten mijden dan we – in het algemeen genomen – tot op heden gedaan hebben.
 • Herhaalt zich de tv-geschiedenis? – Dhr. A. Verwijst. De tv-geschiedenis leert ons heel duidelijk dat als we zo intensief met de moderne media omgaan als velen nu doen, de secularisatie breed en massaal zal toeslaan in de reformatorische gezindte. Het is de hoogste tijd om een of meer stappen terug te doen!
 • Films kijken via moderne schouwburgen – Redactie. Aan de hand van een samenspraak van ds. G. Saldenus laat de redactie zien dat het kijken naar toneel en daarmee ook het kijken naar speelfilms, zondig is. Begin daarom niet aan het kijken naar Netflixflims e.d.
 • In opstand, strijd en verdrukking – Dhr. C. Verdouw. Op een boeiende en eenvoudige wijze beschrijft de auteur het verloop van de eerste Hugenotenoorlog in Frankrijk. Hij haalt onder meer gedeeltes uit brieven van Beza aan met betrekking tot het uiteindelijk gesloten vredesverdrag.
 • De voltooiing van een standaardwerk over de oudvaders – Prof. dr. W.J. op ’t Hof. De ‘Encyclopedie Nadere Reformatie’ is naar verwachting binnen enkele maanden D.v. gereed. Ds. Op ’t Hof zet uiteen dat in geen enkele andere encyclopedie zoveel informatie over de Nadere Reformatie is te vinden, zowel wat aangaat theologische als praktische onderwerpen.
 • Het oordeel van de Watersnoodramp (1953) – Ds. P. Zandt. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat deze ramp plaatsvond. Nog maar 8 jaar na de Tweede Wereldoorlog trof Nederland een nieuw oordeel. Onbeschrijfelijk was het leed. Opmerkelijke zaken deden zich tijdens deze ramp voor met betrekking tot het inenten van het vee tegen mond-en-klauwzeer!
 • De wonderen des Allerhoogsten – Ds. Abraham van de Velde. Deze prachtige heruitgave is nog op voorraad. Prijs: 25 euro. Het boek is de moeite van het lezen zeker waard. Bij het nemen van een abonnement op ‘In het Spoor’ wordt het u aangeboden voor slechts 10 euro (exclusief 5 euro porto).
Vraag nu snel een proefnummer aan of neem een abonnement op dit zeer leerzame tijdschrift!
 En kijk ook eens naar onze andere uitgaven: brochures – boeken – reprints!