In het Spoor

Neem nu een abonnement (slechts 7 euro per jaar!) op dit leerzame tijdschrift vol achtergrondinformatie en duiding. Want als u zich nu abonneert, dan bieden wij u het prachtige boek van De wonderen des Allerhoogsten aan voor een sterk gereduceerde prijs van slechts 10 euro (excl. 5 euro porto). De normale prijs is 25 euro. Uw voordeel: 15 euro!

Mogelijkheid 1: U wilt zich alleen abonneren zonder De wonderen des Allerhoogsten te kopen. Mail dan uw adresgegevens naar (klik): inhetspoor@kliksafe.nl of ga naar de webshop en koop daar voor € 7 een abonnement. U ontvangt dan reeds per ommegaande het laatstverschenen nummer van In het Spoor.

Mogelijkheid 2: U wilt zich abonneren en tegelijk De wonderen des Allerhoogsten voor 10 euro kopen. Mail dan uw adresgegevens naar (klik): inhetspoor@kliksafe.nl en vermeld erbij: plus eenmaal De wonden des Allerhoogsten. Of ga naar de webshop en kies daar voor de combi In het Spoor + De wonderen des Allerhoogsten. U betaalt dan online 7 euro voor het abonnement, 10 euro voor het boek en 5 euro voor het verzenden van blad en boek. U ontvangt dan reeds per ommegaande het laatstverschenen nummer van In het Spoor en separaat het prachtige boek De wonderen des Allerhoogsten.

Wij hopen u snel als abonnee te mogen begroeten!

Het is uiteraard ook mogelijk om eerst vrijblijvend een gratis proefnummer aan te vragen!

In het Spoor In het Spoor verschijnt in de regel vijfmaal per jaar. Bovendien ontvangt u jaarlijks in oktober een heel mooie zakagenda die met de zondag begint!
In het Spoor is een uitgave van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen (ISSN 1381-8341). In dit blad treft u artikelen aan over politieke, maatschappelijke en opvoedkundige onderwerpen, alsmede over de wonderlijke historie van ons land. Specifiek kerkelijke zaken of verwikkelingen komen niet aan de orde; die vallen buiten de doelstelling.
Regelmatig worden ook oudvaders aan het woord gelaten, bijvoorbeeld over opvoeding. Daarnaast is al diverse keren tegen het Europese eenheidsstreven, vaccinaties, verzekeringen, vrouwenkiesrecht etc. geschreven.
In het Spoor is inmiddels bezig aan de 47e jaargang! In het nieuwe julinummer treft u aan:
  • Meditatie – Ds. G.H. Kersten. In deze meditatie over Hebreeën 11:7 beschrijft ds. Kersten de prediking van Noach en de verharding die daaronder in de eerste wereld plaatsvond. Hij trekt hieruit lessen die ook op onze tijd zozeer van toepassing zijn.
  • Wereldgelijkvormigheid – Dhr. L.J. de Waal. Op onze recent gehouden jaarvergadering (13 mei 2023) heeft de heer De Waal een lezing gehouden over het onderwerp ‘Wereldgelijkvormigheid’. Zijn zeer lezenswaardige lezing is nu als artikel in het julinummer afgedrukt.
  • Een ernstige vermaning in een tijd van grote wereldgelijkvormigheid – Ds. W.C. Lamain. In 1947 waarschuwde ds. Lamain ernstig tegen wereldgelijkvormigheid in de ‘De banier der waarheid’, het kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten in Noord-Amerika. Zijn waarschuwingen zijn nog steeds actueel. De redactie nam daarom zijn artikel over.
  • Ik zal u niet meer verlossen – Ds. M.T. Al-Chalabi. Uit de zevenvoudige afgodendienst van Israël in de tijd van de richters trekt ds. Al-Chalabi lessen voor het heden. Ook wij hebben afgoden. Ook in ons land vinden praktijken plaats die vergelijkbaar zijn met de gruwelijke ‘Moloch’-praktijken, zoals het vermoorden van 30.000 kinderen per jaar in de moederschoot.
  • Het Oranjehuis in de visie van enige oudvaders – Drs. P.H. op ’t Hof. De auteur toont opnieuw aan dat ds. Jacobus Fruytier (1659-1731) zich in zijn geschriften zeer positief over het Oranjehuis heeft uitgelaten. Een boeiend artikel om te lezen! 
  • Opmerkelijk en tot lering voor jong en oud – Redactie. Ditmaal wordt in deze rubriek van enkele tot het Christendom bekeerde slaven verhaald hoe zij door genade opmerkelijk vrijmoedig en standvastig voor hun geloof mochten uitkomen. Lezenswaardig voor jong en oud!
  • Veel gereformeerde predikanten spraken negatief over de slavernij – Dhr. A. Verwijs. Een wrede en harde slavenhandel en een wrede en harde slavendienst, zoals in de 17e en 18e eeuw veelal gangbaar was, droegen geenszins de goedkeuring weg van de gereformeerde predikanten, zo laat de auteur zien. Zij die een geoorloofde opening zagen voor de slavenhandel en slavendienst stelden daaraan dan wel strikte voorwaarden zoals een vriendelijke, goede en waardige behandeling en het brengen van de slaven onder de verkondiging van het Evangelie.
  • Voedsterheren en zoogvrouwen – Ds. Conrad Mel. De toepassing van een preek van ds. Conrad Mel (1666-1733) is door drs. P.H. op ’t Hof vanuit het Duits in het Nederlands vertaald. Hierin zet ds. Mel indringend uiteen dat de overheden voedsterheren en zoogvrouwen van Gods Kerk behoren te zijn.
  • In opstand, strijd en verdrukking – Dhr. C. Verdouw. Op een boeiende en eenvoudige wijze beschrijft de auteur het verloop van de eerste Hugenotenoorlog in Frankrijk. Hij  laat onder meer zien de grote moeilijkheden waarmee de Godvruchtige koningin Jeanne d’Albret te worstelen had.
  • De wonderen des Allerhoogsten – Ds. Abraham van de Velde. Deze prachtige heruitgave is nog op voorraad. Prijs: 25 euro. Het boek is de moeite van het lezen zeker waard. Bij het nemen van een abonnement op ‘In het Spoor’ wordt het u aangeboden voor slechts 10 euro (exclusief 5 euro porto).
Vraag nu snel een proefnummer aan of neem een abonnement op dit zeer leerzame tijdschrift!
 En kijk ook eens naar onze andere uitgaven: brochures – boeken – reprints!