Keurvorst Frederik III van de Palts 500 jaar geleden geboren

Keurvorst Frederik III van de Palts werd 500 jaar geleden op 14 februari 1515 in het plaatsje Simmern (iets meer dan 50 km ten zuiden van Koblenz) geboren. Deze Godvruchtige keurvorst, die ook wel Frederik de Vrome wordt genoemd, was degene die opdracht gaf tot het samenstellen en doen verschijnen van de Heidelbergse Catechismus in 1563. Heel bekend van hem is ook dat hij onder moeilijke omstandigheden een indrukwekkend geloofsgetuigenis mocht afleggen voor de roomse keizer Maximiliaan II op de Rijksdag van Augsburg in 1566. Deze keurvorst kan geheel terecht een voedsterheer van Gods kerk genoemd worden. Over het leven van deze keurvorst verschijnt thans in het tijdschrift In het Spoor een uitvoerige en zeer lezenswaardige artikelenserie. Inmiddels zijn negen artikelen geplaatst. U kunt deze eerste negen artikelen downloaden van de site. Zie: Publicaties – artikelen – Reformatie (Nadere).

Abonneer u nu op In het Spoor voor slechts € 7,- per jaar om ook het vervolg te kunnen lezen. Ga voor het direct afsluiten van een abonnement naar: Winkel – In het Spoor (betaling via Ideal).

Wijk en Aalburg | 8 januari 2015 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________