Landelijke Stichting stelt brochure ‘De Godsdienstvrijheid veroordeeld’ beschikbaar

Godsdienstvrijheid. De Landelijke Stichting heeft de in 1937 door ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. geschreven brochure tegen ‘publieke godsdienstvrijheid voor alle richtingen’ opnieuw uitgegeven. Dit onder de titel: De godsdienstvrijheid veroordeeld op grond van Gods Woord en artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis tegen prof. dr. H. Visscher (Br. nr. 4, 88 pagina’s, € 4,50). Gezien het belang van het onderwerp heeft het bestuur besloten om aan alle plaatselijke, gemeentelijke en provinciale kiesverenigingen van de SGP één gratis exemplaar van deze brochure beschikbaar te stellen.  Secretarissen kunnen deze bestellen door een e-mail te sturen naar: inhetspoor@kliksafe.nl onder vermelding van naam en adresgegevens van de kiesvereniging en met als onderwerp: gratis brochure 4.

Wijk en Aalburg | 6 mei 2014 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________