Nieuwe brochure: De vrijheid van onderwijs veroordeeld

Een nieuwe brochure is uit: De vrijheid van onderwijs veroordeeld op grond van Gods Woord en artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze brochure is voornamelijk samengesteld uit de schriftelijke politieke nalatenschap van ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. rond het thema onderwijs en de Pacificatie van 1917.
Dit jaar wordt herdacht dat 100 jaar geleden de onderwijspacificatie (1917) tot stand kwam met als resultaat de financiële gelijkstelling tussen het bijzonder en openbaar onderwijs. De inhoud van deze nieuwe brochure is dan ook heel actueel.
Wat velen niet meer weten, is dat de neogereformeerden over de genoemde Pacificatie vol lof waren, maar de staatkundig gereformeerden niet. Zij spraken van een verkopen van het eerstgeboorterecht voor een schotel linzenmoes. In deze brochure worden de eerste SGP-voormannen hierover uitvoerig aan het woord gelaten.
De eerste SGP-voormannen hielden bij de voortduur aan de overheid de Bijbelse eis voor dat deze er zorg voor dient te dragen dat al het gegeven onderwijs overeenkomstig de norm van Gods Woord is (artikel 17 van het SGP-Beginselprogram). Verscheidene praktijkvoorbeelden daarvan treft u aan in deze brochure, waarvan de inhoud als volgt is opgebouwd:
  1. De geschiedenis en het einde van de schoolstrijd.
  2. De Pacificatie staatkundig gereformeerd bezien.
  3. Terug naar het onderwijsstelsel van onze vaderen.
  4. Weren van niet-gereformeerd onderwijs.
  5. De Bijbelse leerplicht van alle ouders.
  6. Van de geboden vrijheid gebruikgemaakt.
Het is zeker nu voor ouderen en jongeren uitermate nuttig en leerzaam om van deze brochure kennis te nemen. Alle abonnees krijgen één exemplaar van deze brochure gratis toegezonden. Deze brochure is reeds online te bestellen via deze site. Klik daartoe op: brochures.

Wijk en Aalburg | 17 januari 2017 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________