Zakagenda 2024 is reeds te bestellen!

Wijk en Aalburg – De nieuwe zakagenda van In het Spoor voor 2024 is reeds verschenen en leverbaar! Twee weken eerder dan voorgaande jaren. U kunt zowel per mail: inhetspoor@kliksafe.nl, als online via onze webwinkel bestellingen plaatsen. Prijs: € 4,50 per stuk (exclusief € 1,50 porto). Ook zij die geen abonnee zijn, kunnen bestellingen plaatsen.
Onze zakagenda is overigens ook verkrijgbaar bij een groot aantal reformatorische boekwinkels.
Let op: alle abonnees op In het Spoor krijgen deze zakagenda gratis (verwachte verspreiding eind september D.v.). Bent u nog geen abonnee, abonneer u dan snel! Zie onze webwinkel of mail uw adres naar: inhetspoor@kliksafe.nl.
In deze unieke zakagenda, die inmiddels een begrip geworden is, begint de week met de zondag en niet met de maandag, zoals in veel andere zakagenda’s. Een week omvat twee pagina’s, zodat er voldoende schrijfruimte is. Bij iedere week is er bovendien een inhoudsvolle spreuk of gedicht opgenomen. Deze mooie en handige zakagenda telt 160 pagina’s, is voorzien van een harde kaft en is stevig ingebonden. De zakagenda (9 bij 14 cm) past in de meeste blousezakjes.
Wijk en Aalburg | 3 augustus 2023 | aangepast: 6 september 2023 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Veel gereformeerde predikanten spraken negatief over de wrede slavenhandel en slavendienst

Wijk en Aalburg – Op D.V. zaterdag 1 juli 2023 wordt herdacht dat de slavernij in de Nederlandse overzeese gebieden daadwerkelijk beëindigd werd. In dat kader is ook het volgende van belang:
Reeds in oktober 2020 werd in In het Spoor een artikel gepubliceerd waarin van veertien gereformeerde predikanten en een gereformeerde ouderling uit de 17e en 18e eeuw een citaat werd aangehaald tegen de slavenhandel en/of slavernij. Die vijftien gereformeerde auteurs lieten zich als uit één mond negatief uit over de wrede, lucratieve slavenhandel en harde slavendienst zoals die toen veelal gangbaar was.
In het Deo volente volgende week donderdag (6 juli 2023) te verschijnen julinummer van In het Spoor worden opnieuw een reeks gereformeerde auteurs uit de 17e en 18e eeuw aan het woord gelaten over de slavenhandel en slavernij. Ook zij blijken de veelal gangbare wrede slavenhandel en harde slavernij in hun tijd afgekeurd te hebben.
Alleen een volstrekte, algehele principiële afkeuring van de slavenhandel en slavernij in al zijn delen en vormen lijkt onder de gereformeerde auteurs uit de 17e en 18e eeuw niet de overheersende mening geweest te zijn. Maar degenen van hen die – als er ‘vrije knechts’ te weinig waren – enige geoorloofde opening voor het kopen/verkopen en voor het in dienst nemen van slaven zagen, stelden daaraan in het algemeen gesproken dan wel strikte voorwaarden! Zoals dat alleen ‘wettig’ tot slaaf gemaakte personen verhandeld mochten worden, dat de slaven vriendelijk en goed behandeld moesten worden, dat ze een billijke beloning en de nodige rust moesten krijgen (waardoor ze meer knecht dan slaaf waren!), dat ze in de leer der waarheid onderwezen moesten worden en dat ze bij bekering tot het Christendom na verloop van tijd vrijgelaten moesten worden.
Kortom, die gereformeerde auteurs die enige geoorloofde opening voor de slavenhandel en -dienst zagen, hebben hun goedkeuring alleen gehecht aan een veel humanere vorm van slavenhandel en slavendienst dan in de 17e en 18e eeuw veelal gangbaar was. Dit is een belangrijk aspect om voor ogen te houden in de huidige discussie over het slavernijverleden.
Als u geïnteresseerd bent in het volledige artikel, vraag dan een gratis proefnummer van het julinummer aan via de mail. Klik hier: Mail In het Spoor.
Het artikel uit het oktobernummer van 2020 kunt u hier kosteloos downloaden: Negatief over slavernij-1.
Wijk en Aalburg | 28 juni 2023 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________

Schorsing van dhr. M. van der Tang door bestuur SGP-Jongeren

PERSBERICHT

Wijk en Aalburg – Door het bestuur van de SGP-Jongeren is de heer M(athijs) van der Tang geschorst als lid, zo meldde het RD vrijdagavond 16 juni 2023. Met name valt men over zijn uitspraak: ‘Ik vind het een taak van de politiek om de Christelijke gemeenschap hier te beschermen, en dus moslims te weren.’ Een schorsing op grond van deze uitspraak is een opmerkelijke stap die om een reactie vraagt.
Het bestuur van de ‘Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen’ is zeer verbaasd dat deze uitspraak tot een schorsing heeft geleid. Het bestuur kan in deze uitspraak geen Bijbelse gronden ontdekken die deze schorsing rechtvaardigen. Het bestuur zet dit nader uiteen in het hierbij ingesloten artikel: Terecht geschorst?
Het bestuur acht het dan ook niet meer dan billijk en rechtvaardig dat het SGP-Hoofdbestuur deze misstap van het SGPJ-bestuur spoedig herstelt!
Wijk en Aalburg | 19 juni 2023 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________

Aankondiging jaarvergadering

Op Deo volente zaterdagmiddag 13 mei 2023 hopen wij onze jaarvergadering te houden in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. Het programma is als volgt:
De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. W.J. Teunissen uit Waarde uit te spreken en het slotwoord ds. P. de Boer uit Ochten. Voor de inleiding hebben we dhr. L.J. de Waal uit Oud-Vossemeer bereid gevonden. Hij hoopt te spreken over het onderwerp ‘Wereldgelijkvormigheid’.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken en brochures van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen. Ook staat de koffie klaar! 
Bezoekers krijgen gratis een herdruk uitgereikt van de SGP-partijrede die ds. P. Zandt in 1953 uitgesproken heeft! 

U komt toch ook!

Wijk en Aalburg | 11 mei 2023 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________

De wonderen des Allerhoogsten

De prachtige heruitgave van De wonderen des Allerhoogsten (896 pagina’s), geschreven door ds. Abraham van de Velde, is bij de Landelijke Stichting in het hedendaags Nederlands verkrijgbaar voor slechts 25 euro (plus 5 euro porto). Voor grote aantallen (10 of meer) is korting mogelijk. Om de  gedachtenis aan de vele wonderen die God in de geschiedenis van ons land verricht heeft, levendig te houden, mag dit zo leerzame en nuttige boek in geen enkel gezin ontbreken. Veel predikanten hebben dit boek in de loop van de tijd dan ook van harte ter lezing aanbevolen. In onze webshop kunt u een of meer exemplaren van dit boek bestellen en via Ideal betalen.
Aanbieding De wonderen des Allerhoogsten
Wanneer u zich nu voor 7 euro per jaar abonneert op het tijdschrift In het Spoor dan bieden wij u deze prachtige heruitgave van De wonderen des Allerhoogsten aan voor het lage bedrag van slechts 10 euro (plus 5 euro porto). Velen gingen u al voor. Wanneer u van dit aanbod gebruik wilt maken, dan kiest u in onze webshop voor: In het Spoor + De wonderen des Allerhoogsten.
Aanbieding Christelijke huishouding
In de jaren 2013 tot 2016 is door de Landelijke Stichting de Christelijke huishouding van ds. Petrus Wittewrongel (1609-1662) in het hedendaags Nederlands uitgegeven (5 delen van circa 580 pagina’s per deel). Hiervan is deel 3 inmiddels uitverkocht. De overige 4 delen worden u los aangeboden voor 5 euro per stuk plus eenmaal 5 euro porto.  De omslagen kunnen kleine onvolkomenheden bevatten. Het gaat om een standaardwerk voor gezinsreformatie en gezinsopvoeding! Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt! In onze webwinkel kunt u naar wens een of meer delen bestellen en via Ideal betalen.
U kunt ook per mail bestellen en achteraf betalen. Stuur dan een mailtje naar: inhetspoor@kliksafe.nl.
Wijk en Aalburg |  2 januari 2023 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________

IN HET SPOOR op de Familiedagen

De Landelijke Stichting hoopt op D.v. 25, 26 en 27 oktober 2022 met een kraam (E132) op de Familiedagen in Gorinchem aanwezig te zijn. Voor degenen die deze beurs bezoeken, en voor degenen die thuisblijven, gelden de onderstaande twee mooie aanbiedingen. Als u op de beurs langskomt, spaart u bovendien de portokosten uit!

Aanbieding De wonderen des Allerhoogsten

Tijdelijke actie: bij het nemen van een abonnement op In het Spoor voor 7 euro per jaar ontvangt u de prachtige heruitgave van De wonderen des Allerhoogsten van ds. A. van de Velde geheel gratis! U betaalt op de Familiedagen alleen 7 euro abonnementskosten (bij verzending 7 euro plus 5 euro verzendkosten). Het gaat om een nieuwe, toegankelijke en schitterende heruitgave in het hedendaags Nederlands (zie hieronder). Het boek (896 p.) is uiteraard ook los te koop voor slechts € 25,- (bij verzending plus € 5,- porto). Voor grote aantallen (10 of meer) is korting mogelijk.

Aanbieding Christelijke huishouding

De Christelijke huishouding van ds. Petrus Wittewrongel (1609-1662) is door de Landelijke Stichting in 2013-2016 in het hedendaags Nederlands uitgegeven in een set van vijf delen (circa 580 pagina’s per deel). Voor het restant hiervan geldt nu een aanbiedingsprijs van € 199,- voor € 75,- per set (excl. € 5,- porto). De omslagen kunnen kleine onvolkomenheden bevatten. Het gaat om een standaardwerk voor gezinsreformatie en gezinsopvoeding! Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt!
Om online te bestellen en te betalen gaat u naar onze webwinkel. U kunt ook per mail bestellen en achteraf betalen. Stuur dan een mailtje naar: inhetspoor@kliksafe.nl.
Wijk en Aalburg | 19 oktober 2022 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________

‘De wonderen des Allerhoogsten’ naar de scholen

Een exemplaar van de schitterende heruitgave van De wonderen des Allerhoogsten van ds. Abraham van de Velde (1614-1677) gaat deze week ook naar de scholen!
Op eenieder van ons, maar in het bijzonder op ouders, op leerkrachten in het basisonderwijs en op geschiedenisleraren in het voortgezet onderwijs rust de dure plicht en de belangrijke taak om de vele wonderen van de Allerhoogste in de geschiedenis van ons land door te vertellen aan de jeugd; om de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan het navolgende geslacht bekend te maken (Ps. 78:4).
Een belangrijke bron voor dit onderwijs vormt het nu heruitgegeven boek van ds. Abraham van de Velde. Deze prachtige en toegankelijke heruitgave zou met het oog daarop eigenlijk in geen enkel gezin en op geen enkele school mogen ontbreken. Daarom heeft het bestuur van de Landelijke Stichting zich ten doel gesteld om deze heruitgave zo breed mogelijk te verspreiden. In dat kader heeft het bestuur besloten om aan de reformatorische en protestants-christelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs gratis een exemplaar van deze heruitgave te schenken. Verspreiding daarvan vindt in week 40 plaats.
Mocht uw school geen exemplaar ontvangen hebben en wilt u wel graag een exemplaar ontvangen, schroomt u dan niet om een mailtje te sturen naar: inhetspoor@kliksafe.nl.
Of wilt u als directeur voor al uw leerkrachten een exemplaar bestellen? Ook dat is uiteraard mogelijk. Het bestuur heeft de prijs bewust laag gehouden. Dit boek van 896 pagina’s kost slechts € 25,- (exclusief  € 5,- porto). Bij 10 of meer exemplaren tegelijk is korting mogelijk. Vanaf 6 exemplaren wordt franco verzonden. U kunt uw bestelling per mail doorgeven of bij kleine aantallen online bestellen.
Wijk en Aalburg | 4 oktober 2022 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________

Tweede oplage van ‘De wonderen des Allerhoogsten’ is verschenen!

De verkoop van de prachtige en toegankelijke heruitgave in het hedendaags Nederlands van De wonderen des Allerhoogsten van ds. Abraham van de Velde heeft alle verwachtingen overtroffen. De eerste oplage is reeds geheel uitverkocht. Inmiddels hebben we de tweede oplage in ontvangst mogen nemen (28 juni 2022). Dit betekent dat deze heruitgave nu weer zeer ruim voorradig is!
We hebben heel veel bestellingen mogen ontvangen, waaronder ook grote bestellingen, zoals van 5, 10, 30, 50 tot 300 exemplaren tegelijk toe. Veel (groot)ouders hebben het boek al voor hun (klein)kinderen besteld. Bedrijven/organisaties bestelden het boek voor hun personeel of om cadeau te geven aan hun klanten. Iemand bestelde anoniem 300 exemplaren voor alle gezinnen van een kerkelijke gemeente. In het bijzonder is het boek ook geschikt om cadeau te doen aan leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs. We hopen dat deze voorbeelden nog door velen nagevolgd zullen worden! Vriendelijk willen wij u vragen om in uw familie- en kennissenkring dit boek aan te bevelen.
De prijs van het boek is slechts € 25,- (exclusief € 5,- porto). Het boek is online te bestellen via deze site. Gaat u daarvoor naar onze webwinkel. Maar als u liever uw bestelling telefonisch of per mail doorgeeft, dan is dat ook geen enkel probleem. Dan kunt u bellen naar: 06 – 22 62 61 40 / 0416 – 69 38 44, of mailen naar: inhetspoor@kliksafe.nl
Bij grote aantallen (vanaf 10 of meer exemplaren tegelijk besteld) is korting mogelijk. De porto (€ 5,-) vervalt vanaf 3 of meer exemplaren, mits u de boeken niet online bestelt.
Wijk en Aalburg | 5 juli 2022 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________

Verschenen ‘De wonderen des Allerhoogsten’!

De nieuwe heruitgave!

Na veel inspanningen is de heruitgave in het hedendaags Nederlands van De wonderen des Allerhoogsten van ds. Abraham van de Velde verschenen. De tekst is van veel fouten gezuiverd en veel omissies in de tekst zijn hersteld. Dit prachtig uitgegeven en zeer leerzame boek van 896 pagina’s is verkrijgbaar voor slechts 25 euro (exclusief 5 euro porto).
Alle abonnees hebben een gratis exemplaar ontvangen. Eerder geplaatste extra bestellingen zijn zoveel als mogelijk gelijk meegezonden.
Veel abonnees willen voor hun (klein)kinderen extra exemplaren erbij bestellen. Dit is zonder meer mogelijk. Anderen bestellen een aantal exemplaren om als relatiegeschenk te gebruiken. In het bijzonder is het een nuttig cadeau voor leerkrachten. Ook komt het voor dat men aan alle gezinnen en alleenstaanden in een kerkelijke gemeente het boek schenkt.
Het boek is online te bestellen via deze site. Gaat u daarvoor naar onze webwinkel.
Maar als u liever uw bestelling telefonisch of per mail doorgeeft, dan is dat ook geen probleem. Dan kunt u bellen naar: 06 – 22 62 61 40 / 0416 – 69 38 44, of mailen naar: inhetspoor@kliksafe.nl
Wijk en Aalburg | 16 mei 2022 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________

Vrouwen, blijf thuis!

Dit advies heeft vroeger steeds bij het naderen van verkiezingen uit het hart van het SGP-hoofdbestuur geklonken. Waarom? Omdat Gods Woord ons leert dat het mannelijk geslacht hoofd is van het vrouwelijk geslacht (1 Kor. 11:3) en dit een scheppingsordinantie is (Gen. 2:18; Gen. 3:16), daarom komt de vrouw het regeerambt niet toe, waarvan het ‘stemmen’ een onderdeel is. Zo zien we dan ook in Spreuken 31 niet de deugdelijke huisvrouw in de poort zitten, maar haar man!
Volgens de Schrift is het de taak van de vrouw om haar huis te bouwen (Spr. 14:1 en kanttekening). Daar en daarin ligt haar hoofdtaak en als er nog tijd over mocht blijven, op aanverwante terreinen, maar zeker niet op het openbare terrein van het regeerambt. Als zij dat terrein betreedt – bijvoorbeeld door te gaan stemmen -, dan verlaat zij haar Bijbelse, van God geschonken plaats en erepositie.
Omdat de orde tussen man en vrouwen een scheppingsordinantie is, daarom geldt die orde voor het gehele openbare maatschappelijke leven, maar zeker voor het politieke en kerkelijke terrein. Daarom schrijft de apostel Paulus ook in 1 Korinthe 14:34 dat het vrouwen niet toegelaten is om in de gemeente te spreken, maar zij worden bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de Wet zegt. Die Wet is volgens de kanttekenaren wat er geschreven staat in Genesis 3 vers 16. Onder andere zegt God daar tot de vrouw: tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben, wat vanzelfsprekend niet alleen voor het kerkelijke terrein geldt. De man zal over de vrouw heerschappij hebben; niet andersom!
Onmiskenbaar is het actieve en passieve vrouwenkiesrecht een product van het revolutionaire emancipatie-denken. De emancipatiebeweging wil de door God ingestelde orde in de maatschappij met betrekking tot man en vrouw verwoesten of zelfs omkeren. Als u als vrouw gaat stemmen, doet u daaraan mee. Wilt u dat? Kunt u dat doen?
Om al deze redenen waarschuwde het SGP-hoofdbestuur destijds steeds openlijk en krachtig tegen het stemmen door vrouwen. Meer hierover kunt u lezen in de heldere brochure: Het vrouwenkiesrecht veroordeeld van ds. G.H. Kersten (48 p.) – prijs € 2,50 (excl. € 2,50 porto). Om deze te bestellen belt u naar: 06 – 22 62 61 40 / 0416 – 69 38 44, of mailt u naar: inhetspoor@kliksafe.nl. Ook online bestellen is mogelijk. Ga daarvoor naar onze webwinkel.
Wijk en Aalburg | 10 maart 2022 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________