Poster tegen Europese verkiezingen

Wijk en Aalburg – Door de Landelijke Stichting is vandaag in het Reformatorisch Dagblad een grote advertentie tegen de Europese verkiezingen gepubliceerd. Hierin worden tal van argumenten aangevoerd, waarom het principieel niet verantwoord is om op D.v. 23 mei 2019 te gaan stemmen voor het Europees Parlement. In het meinummer van In het Spoor worden deze argumenten toegelicht en verder uitgewerkt. Dit meinummer is gratis per mail op te vragen bij de Landelijke Stichting. Klik daarvoor hier: meinummer.
De genoemde advertentie tegen de Europese verkiezingen is ook als poster te downloaden. Klik daarvoor hier: Poster. Deze poster mag vrij verspreid worden!
Wijk en Aalburg | 14 mei 2019 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________