Standpunt inzake referendum Associatieverdrag EU-Oekraïne

Referendum Associatieverdrag EU-Oekraïne. Op Deo volente 6 april 2016 wordt er in Nederland op initiatief van de actiegroep GeenPeil een raadgevend referendum gehouden over de vraag: “Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?” Naar aanleiding daarvan is gevraagd of de Landelijke Stichting een advies zou willen publiceren hoe we ons tegenover dit referendum moeten opstellen? Dat heeft de Landelijke Stichting gedaan door in het februarinummer van In het Spoor een kort artikel hierover op te nemen. Daarin worden de onderstaande drie vragen gesteld en als volgt beantwoord (verkorte weergave; voor het downloaden van het volledige artikel, zie onder):

1. Is het geoorloofd om aan een referendum deel te nemen? Het is Bijbels gezien niet geoorloofd om deel te nemen aan een correctief referendum, omdat in zo’n referendum de overheid gebonden is aan de uitslag en dus aan de wil van het volk (volkssoevereiniteit)! Het huidige referendum over het associatieverdrag is echter een raadgevend referendum. Met andere woorden: het volk geeft alleen maar een advies, dat de overheid desgewenst naast zich neer kan leggen. Het geven van een advies aan de overheid kan Bijbels gezien niet als ongeoorloofd worden beschouwd.

2. Wat moeten we als kiesgerechtigde mannen bij dit referendum dan doen: stemmen of thuisblijven? Bij de Europese verkiezingen blijven we bewust thuis. Nu ook? Het functioneren in Europese supranationale organen – zoals het Europees Parlement – die belangrijke delen van de  Nederlandse soevereiniteit hebben overgenomen, die steeds meer macht naar zich toetrekken en die bovendien volgens hun grondslag volledig op volkssoevereiniteit gebaseerd zijn, wijzen we af en daarmee ook het deelnemen aan de Europese verkiezingen. Maar bij dit referendum gaat het erover of de Nederlandse overheid moet instemmen met het door de EU gesloten associatieverdrag met Oekraïne. Dat is wezenlijk iets anders! Dit is een Nederlandse aangelegenheid. Het genoemde argument om bij de Europese verkiezingen thuis te blijven gaat dus hierbij niet op.

3. Hoe moeten we dan stemmen: moeten we vóór of tégen die wet tot goedkeuring van het associatieverdrag stemmen? We zijn vóór een nationaal handelsverdrag met Oekraïne, maar tegen het EU-associatieverdrag, omdat dit verdrag veel verder strekt dan een handelsverdrag. Het is namelijk tegelijk ook een politiek verdrag en een integratieverdrag. De EU tracht opnieuw meer macht naar zich toe te trekken. Het associatieverdrag regelt zaken centraal die ook goed decentraal geregeld kunnen worden. Het associatieverdrag is in het geheel niet naar de zin van Rusland. De EU en Oekraïne tarten hiermee het militair veel sterkere Rusland. Het sluiten van het associatieverdrag is mede daarom een gevaarlijk avontuur. De Krimcrisis is ten dele het gevolg hiervan. En recent heeft de Oekraïense president zelf gezegd dat het gevaar van een openlijke oorlog met Rusland momenteel groter is dan een jaar geleden. “Rusland investeert enorm in de voorbereidingen voor een oorlog.” Daarnaast kunnen de afspraken die in het associatieverdrag zijn gemaakt over het zonder visum reizen tussen Oekraïne en de EU en over het in de EU komen werken van Oekraïense werknemers, gemakkelijk – zeker als de veiligheidssituatie daar slechter wordt – leiden tot een nieuwe stroom aan (illegale) migranten vanuit Oekraïne, waarop niemand zit te wachten. Ook is aan Oekraïne miljarden euro’s aan steun toegezegd, waardoor een nieuwe bodemloze put dreigt te ontstaan, omdat het land er economisch slecht voor staat. En via afspraken in het associatieverdrag probeert de EU bepaalde moderne westerse ‘waarden’ zoals homorechten naar Oekraïne te exporteren en af te dwingen. Er is duidelijk sprake van een liberale knechting.

Om deze redenen adviseert de Landelijke Stichting om tegen dit associatieverdrag te stemmen.
Wie hierover meer wil lezen, verwijzen wij naar het genoemde artikel in het februarinummer van In het Spoor. Vraag dit februarinummer gratis als proefnummer aan (klik hier: proefnummer) of download het volledige artikel hier: PDF 
Lees ook het verhelderende artikel dat de heer H.J. van Berkum onder de titel: ‘Roep zinloze expansiedrang EU een halt toe’  met het oog op het referendum in het RD publiceerde: link. Tevens willen we het artikel ‘Beter een beperkt handelsakkoord met Oekraïne dan dit associatieverdrag’ van de heer B. van der Tang in het RD van 29-03-2016 zonder meer ter lezing aanbevelen: link.

Wijk en Aalburg | 17 februari 2016 | Laatste aanpassing: 31 maart 2016 | Het bestuur

_____________________________________________________________________________________________________________________________