Verwikkelingen rond ‘De Banier’ en ds. G.H. Kersten in de oorlog

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland in oorlog kwam met Nazi-Duitsland en 70 jaar geleden dat Nederland van het Duitse juk bevrijd werd. Mede daarom en vanwege het verschijnen van het proefschrift van dr. E.G. Bosma over de houding van de bevindelijk gereformeerden tegenover het nationaalsocialisme in de jaren 1920-1950 is in het meinummer van In het Spoor veel aandacht geschonken aan onder meer de verwikkelingen rond De Banier en ds. G.H. Kersten in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Ook het proefschrift van de heer Bosma wordt hierin reeds besproken. Wie zich nu abonneert op In het Spoor voor 7 euro per jaar krijgt het februari- en meinummer nog toegezonden!

Al diverse keren is ds. G.H. Kersten verweten dat hij in de oorlog pro-Duits geweest zou zijn. In dit blad is al meer dan eens aangetoond dat dit niet het geval was. Wij hebben een vijftal artikelen uit het verleden geselecteerd en een recent artikel, die in dit verband van belang zijn. Het is een goede zaak om deze nog eens na te lezen. Klik daartoe op de desbetreffende artikelen.

Drs. P.H. op ’t Hof/mr. M. van Manen – Het einde van ds. Kerstens parlementaire loopbaan – oktober 1990.

– 30 juni 1945 – Een brief van ds. G.H. Kersten – maart 1991.

– Mr. M. van Manen – Herinneringen van dhr. S. Kersten – juni 1991.

– Redactie – Ds. Kersten antisemitisch? – oktober 2007

– Redactie – De NSB werd veroordeeld – mei 2012

– A. Verwijs – De schandelijke laster van ‘een schandelijke verschijning – mei 2015

Wijk en Aalburg | 11 april 2015 | Redactie In het Spoor
_____________________________________________________________________________________________________________________________