Landelijke Stichting ter bevordering van
de Staatkundig Gereformeerde beginselen

Op 22 januari 1977, inmiddels ruim 45 jaar geleden, werd de Landelijke Stichting opgericht om de op Gods Woord gegronde staatkundig gereformeerde beginselen onder de aandacht te brengen van het Nederlandse volk en de gereformeerd gezindte in het bijzonder. Dit gebeurt via het tijdschrift In het Spoor, maar ook door middel van het uitgeven en verspreiden van boeken, brochures, reprints en stickers. En daarnaast door het beleggen van vergaderingen.

Het tijdschrift In het Spoor is reeds de 46e jaargang ingegaan!