Publicaties

Het tijdschrift In het Spoor kennen veel mensen wel. Maar de Landelijke Stichting doet meer. De publicaties van de Landelijke Stichting zijn op te splitsen in een zestal categorieën:

  • het tijdschrift In het Spoor, waarop iedereen zich kan abonneren (mits men het abonnementsgeld wil betalen);
  • een reeks brochures over diverse politieke en maatschappelijke onderwerpen, waarin het onderwerp vanuit Gods Woord wordt belicht;
  • boeken (in het hedendaags Nederlands) over diverse politieke, maatschappelijke en opvoedkundige onderwerpen die een relatie hebben tot de doelstelling van de Landelijke Stichting;
  • reprints van door gereformeerde theologen geschreven werken uit de 16e, 17e en 18e eeuw die verband houden met de doelstelling van de Landelijke Stichting;
  • een jaarlijks uit te geven handzame zakagenda waarin de weken met de zondag beginnen en waarin – ter overdenking – voor iedere week een spreuk of gedicht is opgenomen.
  • stickers die een boodschap uitstralen die past binnen de doelstelling van de Landelijke Stichting.

Om de reeds verschenen uitgaven in te zien klikt u hiernaast op de serie of uitgave waarvan u meer wilt weten. Voor het bestellen van deze uitgaven gaat u naar onze digitale winkel (betaling via Ideal).