Brochures


Door de Landelijke Stichting zijn de volgende brochures uitgegeven:


Brochure 1 kleurBrochure 1C. van Eijk, Het verzekeringswezen of de god van deze eeuw veroordeeld op grond van Gods Getuigenis naar aanleiding van Job 12:6b. In deze brochure tracht ouderling Van Eijk (1873-1937) aan de hand van Job 12:6b (en die God tergen, hebben verzekerdheden, om hetgeen dat God met Zijn hand toebrengt) eenieder vanuit de liefde van zijn hart te waarschuwen voor het afsluiten van verzeke­ringen. Deze door zijn eenvoud aansprekende brochure (ISBN 978-90-77530-01-0) van 20 pagina’s, die aangevuld is met enige achtergrondinformatie over de schrijver, kost niet meer dan € 2,00 per stuk.

Brochure 2 kleurBrochure 2: Ds. G.H. Kersten – Het vrouwenkiesrecht veroordeeld, of de bijzondere plaats en roeping van de vrouw aangetoond, op grond van Gods Getuigenis. Overtuigend toont ds. Kersten vanuit Gods Woord aan dat zowel het plaatsnemen in raden, Staten en Kamers alsook het deelnemen aan stemmingen bij verkiezingen voor die organen niet behoort tot de Bijbelse taak en roeping van de vrouw. Het politieke terrein buitenshuis (inclusief de kiesvereniging) is specifiek het terrein dat de man toekomt. Krachtig verzet hij zich tegen de geest van de emancipatie. Deze 48 pagina’s tellende brochure (ISBN 978-90-77530-03-7) kost slechts € 2,50 per stuk.

Brochure 3 kleurBrochure 3: A. Bloot – Het assurantiewezen beschouwd in het licht van Gods Woord en de Christelijke leer. Deze brochure vormt feitelijk een aanvulling op de eerste brochure. Met een keur van argumenten genomen uit Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften toont meester Bloot helder het ongeoorloofde van de assurantie aan. Ook gaat hij in op de vele negatieve gevolgen die de assurantie voor de maatschappij heeft. Deze  brochure (ISBN 978-90-77530-04-5), waaraan enkele treffende citaten van o.a. ds. J.D. Barth, ds. G.H. Kersten, ds. D.L. Aangeenbrug en ds. F. Mallan zijn toegevoegd, telt 48 pagina’s en is voor € 2,50 per stuk te koop.

Omslag-brochure-4Brochure 4: Ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. – De godsdienstvrijheid veroordeeld op grond van Gods Woord en artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis tegen prof. dr. H. Visscher. In deze brochure tonen de eerste SGP-voormannen helder vanuit Gods Woord en wet aan dat het tot de taak van de overheid behoort om alle afgoderij en valse godsdiensten uit het publieke leven te weren. Afwijzing van de publieke godsdienstvrijheid is geen bijzaak, geen middelmatige zaak, maar een hoofdzaak en voor de overheid een hoofdtaak. Deze brochure (ISBN 978-90-77530-13-9) van 88 pagina’s kost € 4,50 per stuk.

Omslag brochure 5Brochure 5: De vrijheid van onderwijs veroordeeld op grond van Gods Woord en artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze brochures is voornamelijk samengesteld uit de politieke nalatenschap van ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. rond het thema ‘Onderwijs en de Pacificatie van 1917’. Gezien het feit dat dit jaar wordt herdacht dat 100 jaar geleden de onderwijspacificatie tot stand kwam, is de inhoud van deze brochure heel actueel. Waren nadien de neogereformeerden vol lof over de Pacificatie, de staatkundig gereformeerden niet. Hun argumenten komen uitvoerig aan de orde in deze leerzame brochure van 80 pagina’s (ISBN 978-90-77530-26-9). Het is uitermate nuttig om van deze brochure kennis te nemen. De prijs is slechts: € 4,50 per stuk.

Brochure 6: H.C. Voorhoeve – Vaccinatiedwang is gewetensdwang. In de negentiende eeuw is veel tegen de indirecte vaccinatiedwang geschreven (kinderen die niet tegen de pokken ingeënt waren, mochten in die tijd niet naar school). Ook van de heer H.C. Voorhoeve verscheen toen een brochure. Daarin verwoordde hij de argumenten die tegen de vaccinatiedwang werden aangevoerd. Omdat er in ons land diverse mensen waren die gewetensbezwaren tegen de vaccinatie hadden, was volgens Voorhoeve het hoofdargument: vaccinatiedwang is gewetensdwang. Ook berooft het mensen van hun persoonlijke vrijheid om een middel wel of niet in hun lichaam in te laten brengen en zet het ouders op dit punt uit hun ouderrecht. Gezien het feit dat de discussie over de eventuele invoering van de vaccinatiedwang de laatste paar jaren weer actueel geworden is, is ook deze brochure weer actueel geworden. Het is dan ook nuttig om van deze lezenswaardige brochure (ISBN 978-90-77530-40-5) van 32 pagina’s kennis te nemen. De prijs is slechts: € 2,50 per stuk.

Deze brochures zijn ook online via onze webwinkel te bestellen: winkel.