Artikelen

Allerlei artikelen en artikelenseries over diverse onderwerpen zijn hieronder verzameld. Ter bevordering van de staatkundig gereformeerde beginselen stelt de Landelijke Stichting deze informatie aan u voor privégebruik gratis en vrij beschikbaar. Opname en overname van deze artikelen in andere media is echter alleen toegestaan, als duidelijk de bron wordt vermelden en geen verandering in de tekst wordt aangebracht (bronvermelding bij artikelen die eerder in het tijdschrift In het Spoor zijn gepubliceerd: In het Spoor, nummer, jaartal, p. .. tot p. ..; bronvermelding bij andere artikelen: Landelijke Stichting t.b.v. de S.G.B., jaartal).

Crematie

Titel:
Crematie
Auteur: Ds. G.H. Kersten
Trefwoorden: Bezwaren tegen crematie
Datum: juli 2006
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
Crematie
Auteur: Ds. B. Reinders
Trefwoorden: Bezwaren tegen crematie
Datum: oktober 2007
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
Crematie: een onschriftuurlijke en heidense zede!
Auteur: A. Verwijs
Trefwoorden: Bezwaren tegen crematie
Datum: oktober 2003
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Europa – Europese verkiezingen

Titel:
Europese verkiezingen: waarom tegen?
Auteur: Het bestuur
Trefwoorden: bezwaren Europese verkiezingen
Datum: mei 2014
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Diversen

Titel:
De Protocollen van de Wijzen van Zion
Auteur: Drs. P.H. op ‘t Hof
Trefwoorden: antisemitisme
Datum: juli- en oktober 2011
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Godsdienstvrijheid 

Titel:
Alleen de gereformeerde religie!
Auteur: A. Verwijs
Trefwoorden: De Grote Vergadering – 1651 – godsdienstvrijheid – alleenrecht gereformeerde religie
Datum: december 2012
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
Het onverkorte artikel 36 NGB vanaf de oprichting gehandhaafd.
Auteur: A. Verwijs
Trefwoorden: SGP-studiecommissie artikel 36 NGB – godsdienstvrijheid
Datum: februari 2012
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Homoseksualiteit

Titel:
Homoseksualiteit: de zonde haten, de personen niet
Auteur: Dhr. A. Verwijs
Trefwoorden: Homoseksualiteit
Datum: juli 2011
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
Het oordeel van de Schrift over de zonde van homoseksualiteit
Auteur: Dhr. A. Verwijs
Trefwoorden: Homoseksualiteit
Datum: juli 2014
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
Netelige kwesties inzake homoseksualiteit
Auteur: Dhr. A. Verwijs
Trefwoorden: Homoseksualiteit
Datum: oktober 2014
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
Twee vonden om homoseksualiteit te vergoelijken
Auteur: Dhr. A. Verwijs
Trefwoorden: Homoseksualiteit
Datum: Juli 2018
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
De verdraaide nagedachtenis van de sodomiet Jillis Bruggeman
Auteur: Dhr. A. Verwijs
Trefwoorden: Homoseksualiteit
Datum: Juli 2017
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Moderne media

Titel:
Vader op TV
Auteur: Dhr. A. Verwijs
Trefwoorden: Moderne media, mediagebruik, televisie
Datum: oktober 2005
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
Lessen uit zestig jaar televisie
Auteur: Dhr. A. Verwijs
Trefwoorden: Moderne media, mediagebruik, televisie
Datum: oktober 2011
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Mohammedanisme

Titel:
Ds. S. Oomius en zijn ‘Muhammedisdom’
Auteur: Drs. P.H. op ’t Hof
Trefwoorden: Mohammedanisme, islam, Oomius
Datum: juli 2010
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Nationaalsocialisme 

Titel:
Ds. Kersten antisemitisch?
Auteur: Redactie
Trefwoorden: SGP, nationaalsocialisme
Datum: Oktober 2007
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
De NSB werd veroordeeld
Auteur: Redactie
Trefwoorden: SGP, nationaalsocialisme
Datum: Mei 2012
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Opvoeding

Titel:
De opvoeding van onze kinderen
Auteur: Ds. Wilhelmus van Eenhoorn
Trefwoorden: Opvoeding
Datum: Oktober 2013
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Reformatie (Nadere) 

Titel:
Leven en werk van ds. P. Wittewrongel
Auteur: Prof. dr. W.J. op ‘t Hof
Trefwoorden: Standaardwerk Christelijke huishouding, Petrus Wittewrongel, opvoeding
Datum: oktober 2013
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF
Titel:
Frederik III van de Palts (1515-1576), een voedsterheer van de kerk
Auteur: Drs. P.H. op ’t Hof
Trefwoorden: Frederik III, de vrome, Palts, Heidelbergse catechismus
Datum: Oktober 2012 – december 2014: 9 afleveringen
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  1: PDF  2: PDF  3: PDF  4: PDF  5: PDF  6: PDF  7: PDF  8: PDF  9: PDF

Vaccinatie

Titel:
Vaccinatie, waarom niet?
Auteur: Dhr. A. Verwijs
Trefwoorden: Vaccinatie
Datum: oktober 2009
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Verzekering

Titel:
In  verzet tegen de Invaliditeitswet
Auteur: Dhr. A. Verwijs
Trefwoorden: Invaliditeitswet, verzekeringen, gemoedsbezwaren, vrijstelling
Datum: juli 2012
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF

Vrouwenkiesrecht

Titel:
Ds. J.D. Barth over het vrouwenkiesrecht
Auteur: Ds. J.D. Barth
Trefwoorden: Vrouwenkiesrecht, SGP
Datum: oktober 2012
Gepubliceerd in: In het Spoor
Inzien of downloaden:  PDF