SGP-partijredes ds. G.H. Kersten en ds. P. Zandt

Vanaf het begin van de partij hield de SGP jaarlijks landelijk een algemene vergadering of partijdag. Op die partijdagen sprak de voorzitter van de partij een uitgebreid openingswoord of partijrede uit. Veel van die partijredes zijn in druk uitgegeven en bewaard gebleven. Hieronder kunt u de partijredes van ds. G.H. Kersten en ds. P. Zandt inzien en downloaden. Klik daartoe op het desbetreffende jaartal. Voor het leesgemak zijn de redes herspeld en hier en daar licht hertaald weergegeven en tevens – voor een goed begrip – van beknopte annotaties voorzien.

Deze pagina is in opbouw!

(Wanneer het jaartal groen is, is de partijrede reeds beschikbaar)

____________________________________________________________________________________________

Jaartal – titel partijrede – auteur – vergaderdatum en -plaats

1918 Openingswoord (kort verslag) – ds. G.H. Kersten – 24 april 1918 te Middelburg (oprichting)

1919 Openingswoord (kort verslag) – ds. G.H. Kersten – 5 augustus 1919 te Middelburg

1920 Openingswoord (kort verslag) – ds. G.H. Kersten – 5 augustus 1920 te Middelburg

1921 Openingswoord (kort verslag) – ds. G.H. Kersten – 3 augustus 1921 te Rotterdam

1922 Openingswoord (kort verslag) – ds. G.H. Kersten – 20 april 1922 te Rotterdam

1923 Openingswoord (kort verslag) – ds. G.H. Kersten – 5 april 1923 te Utrecht

1924 Openingswoord (kort verslag) – ds. G.H. Kersten – 23 april 1924 te Utrecht

1925 Openingswoord (kort verslag) – ds. G.H. Kersten – 16 april 1925 te Utrecht

1926Breken en bouwen – ds. G.H. Kersten – 7 april 1926 te Utrecht

1927Van zware strijd – ds. G.H. Kersten – 21 april 1927 te Rotterdam

1928 – Openingswoord (kort verslag) – ds. G.H. Kersten – 12 april 1928 te Utrecht

1929Die zich aangordt – ds. G.H. Kersten – 4 april 1929 te Utrecht

1930Het land wankelt – ds. G.H. Kersten – 24 april 1930 te Utrecht

1931Trouweloos gehandeld – ds. G.H. Kersten – 26 maart 1931 te Utrecht

1932Waar toch de goede weg zij – ds. G.H. Kersten – 7 april 1932 te Utrecht

1933Gebroken bakken – ds. G.H. Kersten – 23 februari 1933 te Utrecht

1934Hoort de roede – ds. G.H. Kersten – 28 februari 1934 te Utrecht

1935 Zijn hout en zijn stok – ds. G.H. Kersten – 7 februari 1935 te Utrecht

1936 Hunne handelingen – ds. G.H. Kersten en ds. P. Zandt – 26 februari 1936 te Utrecht

1937Vier hoornen – ds. G.H. Kersten – 17 februari 1937 te Utrecht

1938Van goedertierenheid en recht – ds. G.H. Kersten – 23 februari 1938 te Utrecht

1939Als een enig man! – ds. G.H. Kersten – 8 februari 1939 te Utrecht

1940Zijt standvastig – ds. G.H. Kersten – 24 april 1940 te Rotterdam

1941 – 1945 – Tweede wereldoorlog – alle politieke partijen verboden (behalve de NSB).
1946 – Alleen wonen – ds. G.H. Kersten – 7 maart 1946 te Utrecht (incl. afscheid Kersten/toespraak ds. P. Zandt)

1947De Heere zij geloofd – ds. P. Zandt – 9 juli 1947 te Utrecht

1948Tot de Wet en tot de Getuigenis – ds. P. Zandt – 23 april 1948 te Utrecht

1949Mozes en de Profeten – ds. P. Zandt – 26 april 1949 te Utrecht

1950Des HEEREN Wet – ds. P. Zandt – 10 mei 1950 te Utrecht

1951Hoort des HEEREN Woord – ds. P. Zandt – 9 mei 1951 te Utrecht

1952 De Wet en de Profeten – ds. P. Zandt – 26 maart 1952 te Utrecht

1953Komt, aanschouwt de daden des Heeren – ds. P. Zandt – 1 juli 1953 te Utrecht

1954De fundamenten omgestoten – ds. P. Zandt – 7 april 1954 te Utrecht

1955De weg tot vrede en welvaart – ds. P. Zandt – 23 februari 1955 te Utrecht

1956Het welzijn van ons volk – ds. P. Zandt – 22 februari 1956 te Utrecht

1957De enige waarborg voor het welvaren van ons volk – ds. P. Zandt – 20 februari 1957 te Utrecht

1958 Het wee en het wel in het menselijk leven – ds. P. Zandt – 26 februari 1958 te Utrecht

1959Het grote volksbelang – ds. P. Zandt – 14 mei 1959 te Utrecht

1960Christelijke politiek – ds. P. Zandt – 17 februari 1960 te Utrecht

1961Wat wijsheid? – ds. P. Zandt – 21 februari 1961 te Utrecht