Aankondiging jaarvergadering Landelijke Stichting

Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 12 mei 2018 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. A.C. Rijken uit te spreken en het slotwoord ds. B. Reinders. Voor de inleiding hebben we de heer M. Bogerd, oud-secretaris van de Landelijke Stichting, bereid gevonden. Hij hoopt te spreken over: Honderd jaar SGP, een baken in zee.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder onze nieuwste brochure: Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone van ds. M. van Reenen. Ook staat de koffie klaar!
Bezoekers krijgen gratis een herdruk van de SGP-partijrede van ds. G.H. Kersten uit 1938 uitgereikt!
Wijk en Aalburg | 30 april 2018 Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________