Enquête

  1. Hoe lang bent u al lezer van ons blad In het Spoor?
     jaar (geen lezer: vul dan 0 jaar in. Korter dan 1 jaar lezer, vul dan: 0 – 1 in)

  2. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
  LBOMBOHBOWO

  3. Wat is uw geslacht?
  ManVrouw

  4. Wat is uw leeftijd?
     jaar

  5. Hoeveel artikelen leest u gemiddeld genomen van een nummer?
  (Bijna) het volledige nummer (ga verder bij vraag 7)Ongeveer driekwartOngeveer de helftOngeveer een kwartBijna niets

  6. Wat is de reden dat u een gedeelte of bepaalde artikelen niet leest? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Ik vind die artikelen te moeilijk

  Kunt u een of meer voorbeelden geven van artikelen die u te moeilijk vindt:

  Ik vind die artikelen te lang

  Ik heb te weinig tijd om alles te lezen

  Ik vind dat er teveel stof wordt aangeboden per nummer

  Ik vind die artikelen niet interessant

  Kunt u een of meer voorbeelden geven van artikelen die u niet interessant vindt:

  Anders, namelijk:

  7. Hoe waardeert u over het algemeen de inhoud van ons blad? Kunt u dit kort omschrijven en een rapportcijfer geven tussen 1 en 10? Bijvoorbeeld: tevreden - nuttige informatie - heel leerzaam: 9. Of: matig - meestal leerzaam -niet alles interessant: 7 enz.

  8. Wat zou u (indien van toepassing) graag verbeterd willen zien met betrekking tot de inhoud van ons blad?

  9. Welke onderwerpen zou u graag (meer) besproken willen zien in ons blad? Graag concrete onderwerpen noemen!

  10. Hoe beoordeelt u de lay-out van de artikelen/van ons blad?
  Prima, mooiEenvoudig, maar voldoendeMatig, graag iets modernerTe ouderwets, weinig aansprekendAnders:

  11. Hebt u nog een algemene aanbeveling, tip of opmerking?

  12. Naam en e-mailadres (beide niet verplicht)

  Klik ter afsluiting hieronder op ‘verzenden’.

  Het bestuur van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen dankt u hartelijk voor uw tijd en de genomen moeite!