Landelijke Stichting stuurt brochure smartphone naar predikanten, kerkenraden en scholen

De Landelijke Stichting heeft deze week aan alle kerkenraden en predikanten van de HHK, Ger. Gem., Ger. Gem. in Ned., Oud Ger. Gem. in Ned. en de CGK-Bewaar het Pand, alsmede aan alle besturen en directies van de reformatorische scholen in het primair en voortgezet onderwijs een exemplaar gestuurd van de door ds. M. van Reenen geschreven brochure Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphoneIn de hoop dat dit mag leiden tot meer bewustwording van de gevaren van de smartphone. Zowel onder ouders en bij anderen die bij de opvoeding betrokken zijn, als onder onze jeugd.
Het is een feit dat de smartphone bij jong en oud zeer populair is. Het is een media-apparaat waarmee heel veel mogelijk is. Het biedt ons nuttige en handige toepassingen, maar ook heel veel wat onnuttig, verleidend en zondig is. Met een smartphone hebben we de wereld en het wereldse op zak. En voortdurend is er iets nieuws op te zien dat de gebruiker prikkelt of om aandacht vraagt. Geen wonder dat heel veel jongeren (en ook ouderen) relatief veel uren per dag met hun smartphone bezig zijn. De invloed die daarvan uitgaat op onze jeugd, is groot. Werd de televisie destijds de motor of aanjager van de secularisatie genoemd, hetzelfde kan gezegd worden van de smartphone. De smartphone jaagt sterk de secularisatie onder onze jeugd aan. Ds. M. van Reenen heeft dit onderkend en daarover een heldere brochure geschreven waarin hij met veel argumenten ouders oproept om de smartphone geen medeopvoeder van hun kinderen te laten zijn.
Overtuigd van de ernst van de situatie heeft het bestuur van de Landelijke Stichting het grote belang ervan ingezien dat zijn brochure onder zoveel mogelijk ouders en onder degenen die onderwijs aan onze jeugd geven, verspreid wordt. Daarom heeft het bestuur deze met instemming van ds. Van Reenen laten drukken en vindt nu verspreiding daarvan plaats.
Om het uitdelen van de brochure aan ouders, oudere kinderen, catechisanten, gemeenteleden, medekerkenraadsleden, leerkrachten enz. te bevorderen en zo aantrekkelijk mogelijk te laten zijn heeft het bestuur de verkoopprijs bewust laag gehouden. Deze brochure van 56 pagina’s kost slechts € 2,00 (exclusief € 2,- verzendkosten).
Ouders, ambtsdragers en leerkrachten hebben vaak intensief contact met de jeugd en zijn geroepen om een verantwoorde wijze aan de mediaopvoeding handen en voeten te geven, wat niet eenvoudig is. Naar onze mening kan deze eenvoudig en helder geschreven brochure hen daarbij van dienst zijn. Alleen al voor oriëntatie en verdieping is het nuttig om van de argumenten van ds. Van Reenen tegen het geven van een smartphone aan onze kinderen kennis te nemen.
U kunt deze brochure online bestellen via onze webshop. Om naar de webshop te gaan, klik hier: brochure smartphone.
Wilt u een groter aantal (vijf of meer exemplaren) tegelijk bestellen, geef dan uw bestelling per mail door: inhetspoor@kliksafe.nl. U ontvangt dan namelijk bij de bestelde brochures een nota zonder portokosten.
Vanwege het grote aantal bestellingen van kerkenraden uit diverse kerkverbanden die of voor zichzelf of voor alle gezinnen in hun gemeente de brochure besteld hebben, moest deze brochure reeds na 2 maanden herdrukt worden. De herdruk is inmiddels in huis. De brochure is weer volop leverbaar! 
Wijk en Aalburg | 18 mei 2018 | Het bestuur | aangevuld: 22 juni 2018
______________________________________________________________________________________________________________________________