Adresgegevens

Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen
Kraaijenveld 2
4261 ZB Wijk en Aalburg

Portaal des Heeren

15,00

 

Portaal des Heeren, ds. Gerhard Meijer. 

Aan dit boek heeft ds. Meijer (1654/5-1718) als ondertitel meegegeven: Een verhandeling van de plichten die de ouders hebben waar te nemen in de opvoeding van hun kinderen, om ze daardoor onder Gods goedheid uit de staat van de natuur tot de staat van de ware genade over te brengen. Het werd voor het eerst in 1700 uitgegeven en in 1734 herdrukt. Ds. Meijer beschrijft in dit boek de plichten van de ouders om hun kinderen in de vreze des Heeren op te voeden. Na gewezen te hebben op het bidden voor de kinderen en een goed voorbeeld geven aan de kinderen reikt hij de ouders een reeks basisregels aan voor het getrouw onderwijzen en het uit liefde tuchtigen van de kinderen. Ten slotte voegt hij er nog een korte schets in vraag- en antwoordvorm bij van de leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is.

Verscheidene tijdgenoten beoordeelden het boekje als zeer nuttig. En dat is het nog steeds! Vandaar dat de Landelijke Stichting tot een heruitgave besloten heeft in het hedendaags Nederlands. Omdat velen zelden of nooit van ds. Gerhard Meijer gehoord zullen hebben, is aan deze heruitgave een nieuwe, uitvoerige beschrijving van zijn leven en werken toegevoegd.

Het boek omvat 288 pagina’s, is stevig ingebonden en voorzien van een harde kaft (ISBN 978-90-77530-30-6). De prijs van dit leerzame en nuttige werk is slechts € 15,00 (exclusief verzendkosten: € 3,50).

Categorie:

Beschrijving

Trefwoorden: Portaal des Heeren – ds. Gerhard Meijer – Opvoeden van de kinderen in de vreze des Heeren