Adresgegevens

Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen
Kraaijenveld 2
4261 ZB Wijk en Aalburg

In het Spoor-abonnement + Een kerk in ’t klein (ds. Simon Oomius)

7,00

 

Het tijdschrift In het Spoor is een uitgave van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen (ISSN 1381-8341). Het verschijnt in de regel vijfmaal per jaar. In dit blad treft u artikelen aan over politieke, maatschappelijke en opvoedkundige onderwerpen, alsmede over de wonderlijke historie van ons land. Specifiek kerkelijke zaken of verwikkelingen komen niet aan de orde; die vallen buiten de doelstelling. Regelmatig worden ook oudvaders aan het woord gelaten, bijvoorbeeld over opvoeding. Daarnaast is al diverse keren tegen vaccinaties, verzekeringen en vrouwenkiesrecht geschreven, alsmede tegen het Europese eenheidsstreven.

Het abonnementsgeld is slechts € 7,00 per jaar bij vooruitbetaling.

Indien u van het prachtige aanbod gebruik wil maken om bij het nemen van een abonnement op In het Spoor het boek Een kerk in ’t klein van ds. Simon Oomius (over huisgodsdienst) gratis als cadeauboek te ontvangen (exclusief € 3,50 porto), klik dan hieronder op de button In de winkelmand. Wanneer u daarmee verder gaat, sluit u een abonnement af op In het Spoor en na online-betaling van € 7,- voor het abonnement en € 3,50 porto = € 10,50, ontvangt u het boek Een kerk in ’t klein gratis!

Wilt u echter eerst vrijblijvend een gratis proefnummer aanvragen, stuurt u dan een e-mail met uw volledige adresgegevens naar: inhetspoor@kliksafe.nl. Ook het doorgeven van adreswijzigingen en het opgeven van cadeau-abonnementen kunt u via dit e-mailadres doen.

Categorie: