De SGP is wel degelijk veranderd!

De Landelijke Stichting is van mening dat de SGP wel degelijk veranderd is. Op zaterdag 21 juni 2014 publiceerde het RD een groot interview met SGP-fractievoorzitter C.G. van der Staaij, waarin deze aangaf dat de SGP niet veranderd is.  Maar de Landelijke Stichting moet constateren dat kernbeginselen als het afwijzen van een publieke godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid voor alle richtingen nog zelden helder naar voren worden gebracht. Wanneer heeft de SGP bijvoorbeeld nog aangedrongen op sluiting van moskeeën? En op het verplicht filteren van internet, waarbij Gods Woord en wet hét criterium is? Ook is het al lang geleden dat gepleit is voor het herinvoeren van de doodstraf voor moedwillige doodslagers! Enzovoort. Lees meer hierover: Veranderd.

Wijk en Aalburg 28 juni 2014 | A. Verwijs
_____________________________________________________________________________________________________________________________