Ds. F. Mallan: ‘O land, land, land’ hoor!

Wijk en Aalburg – Op 10 juni 1999 vonden er ook Europese verkiezingen plaats. Door de Landelijke stichting was in het Reformatorisch Dagblad van 4 en 8 juni 1999 een advertentie geplaatst die een oproep bevatte om niet voor het Europees Parlement te gaan stemmen. Deze oproep was ondertekend door zestien predikanten uit verschillende kerken. Onder andere door: ds. J. de Groot, ds. J.D. Heikamp, ds. S. de Jong, ds. J. Karens, ds. T. Klok, ds. F. Mallan, ds. A. van der Meer, ds. D. Monster en ds. G. Mouw. Klik hier om de advertentie van 8 juni 1999 in te zien: advertentie.
Diverse RD-lezers meenden aan een of meer van de ondertekenaars hun afkeur te moeten kenbaar maken over de inhoud van de advertenties. Dit bracht ds. F. Mallan (1925-2010) tot een biddend onderzoek voor het aangezicht des Heeren. In die omstandigheden behaagde het God om hem een opmerkelijke en zeer toepasselijke passage uit een preek van ds. Wilhelmus Themmen (ca. 1691-1764) onder ogen te doen komen. Voorzien van een voor- en naschrift heeft ds. Mallan vervolgens het betreffende gedeelte in het oktobernummer van In het Spoor van 1999 laten plaatsen. Nu bij de huidige Europese verkiezingen steeds meer mensen, zelfs vooraanstaande personen, de Bijbelse bezwaren tegen het deelnemen aan de Europese verkiezingen niet meer helder blijken te hebben en daarom openlijk of bedekt oproepen plaatsen om wel aan de huidige Europese verkiezingen deel te nemen, is het zeer nuttig om het genoemde, veelzeggende artikel van ds. F. Mallan nog eens door te lezen. Klik hier voor het artikel: O land, land, land hoor!
Wijk en Aalburg | 23 mei 2024 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________