Aankondiging jaarvergadering

Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 7 mei 2022 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld.
De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. A.F.R. van de Veen uit te spreken en het slotwoord ds. O.M. van der Tang. De inleiding hoopt dhr. T.P.A. Mulder te verzorgen over het wonderlijk ontstaan van Nederland (1572), wat dit jaar vanaf maart 2022 officieel herdacht wordt (450 jaar).
Tijdens de pauze is er gelegenheid om boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder de nieuwe, prachtige heruitgave van De wonderen des Allerhoogsten.
Ook staat de koffie klaar! Noteert u alvast datum en tijd!
Wijk en Aalburg | 9 februari 2022 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________