Aankondiging jaarvergadering

Op Deo volente zaterdagmiddag 13 mei 2023 hopen wij onze jaarvergadering te houden in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. Het programma is als volgt:
De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. W.J. Teunissen uit Waarde uit te spreken en het slotwoord ds. P. de Boer uit Ochten. Voor de inleiding hebben we dhr. L.J. de Waal uit Oud-Vossemeer bereid gevonden. Hij hoopt te spreken over het onderwerp ‘Wereldgelijkvormigheid’.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken en brochures van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen. Ook staat de koffie klaar! 
Bezoekers krijgen gratis een herdruk uitgereikt van de SGP-partijrede die ds. P. Zandt in 1953 uitgesproken heeft! 

U komt toch ook!

Wijk en Aalburg | 11 mei 2023 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________