Schorsing van dhr. M. van der Tang door bestuur SGP-Jongeren

PERSBERICHT

Wijk en Aalburg – Door het bestuur van de SGP-Jongeren is de heer M(athijs) van der Tang geschorst als lid, zo meldde het RD vrijdagavond 16 juni 2023. Met name valt men over zijn uitspraak: ‘Ik vind het een taak van de politiek om de Christelijke gemeenschap hier te beschermen, en dus moslims te weren.’ Een schorsing op grond van deze uitspraak is een opmerkelijke stap die om een reactie vraagt.
Het bestuur van de ‘Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen’ is zeer verbaasd dat deze uitspraak tot een schorsing heeft geleid. Het bestuur kan in deze uitspraak geen Bijbelse gronden ontdekken die deze schorsing rechtvaardigen. Het bestuur zet dit nader uiteen in het hierbij ingesloten artikel: Terecht geschorst?
Het bestuur acht het dan ook niet meer dan billijk en rechtvaardig dat het SGP-Hoofdbestuur deze misstap van het SGPJ-bestuur spoedig herstelt!
Wijk en Aalburg | 19 juni 2023 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________