Veel gereformeerde predikanten spraken negatief over de wrede slavenhandel en slavendienst

Wijk en Aalburg – Op D.V. zaterdag 1 juli 2023 wordt herdacht dat de slavernij in de Nederlandse overzeese gebieden daadwerkelijk beëindigd werd. In dat kader is ook het volgende van belang:
Reeds in oktober 2020 werd in In het Spoor een artikel gepubliceerd waarin van veertien gereformeerde predikanten en een gereformeerde ouderling uit de 17e en 18e eeuw een citaat werd aangehaald tegen de slavenhandel en/of slavernij. Die vijftien gereformeerde auteurs lieten zich als uit één mond negatief uit over de wrede, lucratieve slavenhandel en harde slavendienst zoals die toen veelal gangbaar was.
In het Deo volente volgende week donderdag (6 juli 2023) te verschijnen julinummer van In het Spoor worden opnieuw een reeks gereformeerde auteurs uit de 17e en 18e eeuw aan het woord gelaten over de slavenhandel en slavernij. Ook zij blijken de veelal gangbare wrede slavenhandel en harde slavernij in hun tijd afgekeurd te hebben.
Alleen een volstrekte, algehele principiële afkeuring van de slavenhandel en slavernij in al zijn delen en vormen lijkt onder de gereformeerde auteurs uit de 17e en 18e eeuw niet de overheersende mening geweest te zijn. Maar degenen van hen die – als er ‘vrije knechts’ te weinig waren – enige geoorloofde opening voor het kopen/verkopen en voor het in dienst nemen van slaven zagen, stelden daaraan in het algemeen gesproken dan wel strikte voorwaarden! Zoals dat alleen ‘wettig’ tot slaaf gemaakte personen verhandeld mochten worden, dat de slaven vriendelijk en goed behandeld moesten worden, dat ze een billijke beloning en de nodige rust moesten krijgen (waardoor ze meer knecht dan slaaf waren!), dat ze in de leer der waarheid onderwezen moesten worden en dat ze bij bekering tot het Christendom na verloop van tijd vrijgelaten moesten worden.
Kortom, die gereformeerde auteurs die enige geoorloofde opening voor de slavenhandel en -dienst zagen, hebben hun goedkeuring alleen gehecht aan een veel humanere vorm van slavenhandel en slavendienst dan in de 17e en 18e eeuw veelal gangbaar was. Dit is een belangrijk aspect om voor ogen te houden in de huidige discussie over het slavernijverleden.
Als u geïnteresseerd bent in het volledige artikel, vraag dan een gratis proefnummer van het julinummer aan via de mail. Klik hier: Mail In het Spoor.
Het artikel uit het oktobernummer van 2020 kunt u hier kosteloos downloaden: Negatief over slavernij-1.
Wijk en Aalburg | 28 juni 2023 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________