Bijwerkingen vaccinaties komen meer voor dan men denkt!

Bijwerkingen van vaccinaties. Veel mensen denken dat vaccinaties bijzonder weinig bijwerkingen hebben. Bijwerkingen komen zelden voor, zo is hun veronderstelling. Dat behoeft toch enige correctie. Zeer ernstige bijwerkingen met een dodelijke afloop komen inderdaad zeer zelden voor, maar ernstige bijwerkingen komen met enige regelmaat voor en lichte bijwerkingen heel vaak.

Het Bijwerkingencentrum Lareb heeft in de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan naar ernstige vermoeidheidsklachten die optraden bij meisjes na vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Het betrof hier 168 meldingen. De onderzoekers sluiten niet uit dat de klachten het gevolg zijn van de inenting. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is daarom een onderzoek begonnen waarin bekeken wordt of langdurige vermoeidheidsklachten vaker voorkomen bij gevaccineerde meisjes dan bij meisjes die niet zijn ingeënt.

In het boek ‘Vaccinaties doorgeprikt’ worden door de auteurs ook diverse praktijkvoorbeelden gegeven van (mogelijke) bijwerkingen van vaccinaties. Lees meer hierover in het gelijknamige artikel dat recent in In het Spoor gepubliceerd is: Vaccinaties doorgeprikt – december 2015. Eerder werd in dit blad ook over deze materie geschreven: Bijwerkingen van vaccinaties – oktober 2009.

Wijk en Aalburg | 29 december 2015 | Redactie In het Spoor
_____________________________________________________________________________________________________________________________