Veel vrouwen op CU-SGP-lijsten, zelfs een roomse vrouw!

Voor de provinciale verkiezingen van Deo volente woensdag 18 maart 2015 is de SGP in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland een verticale lijstverbinding aangegaan met de ChristenUnie. Een recent door de Landelijke Stichting uitgevoerd onderzoek wijst het volgende uit.

De CU-SGP-kandidatenlijst in Noord-Holland telt 42 kandidaten: 10 van de SGP en 32 van de ChristenUnie. Van die 32 CU-kandidaten zijn er nota bene 12 van het vrouwelijke geslacht. De hoogst genoteerde vrouw staat op nummer drie. Zelfs nog een plaatsje hoger dan de eerste SGP’er!

De CU-SGP-lijst in Noord-Brabant telt 29 kandidaten: 10 van de SGP en 19 van de ChristenUnie. Van die 19 CU-kandidaten zijn er 7 van het vrouwelijke geslacht. De hoogst genoteerde vrouw staat op nummer vier. In de CU-SGP-verkiezingsfolder wordt er melding van gemaakt – kennelijk om in Brabant stemmen van roomse kiezers te trekken! – dat deze vrouw rooms is. Ja, u leest het goed. De SGP in Noord-Brabant is met rome in zee gegaan! En dat terwijl onder meer de Dordtse Leerregels rome als de antichrist aanwijzen.

In de provincies Friesland en Groningen doet de SGP niet mee. De beide provinciale SGP-besturen adviseren de SGP-kiezers daar om op de lijst van de ChristenUnie te stemmen (RD, 11-03-2015, p. 15). In Friesland telt de CU-lijst 25 kandidaten, onder wie 7 vrouwen. Maar dat niet alleen, deze lijst wordt zelfs aangevoerd door een vrouw. In Groningen telt de CU-lijst 20 kandidaten met eveneens 7 vrouwen erop. En ook hier wordt de lijst aangevoerd door een vrouw! Wie op deze CU-lijsten stemt, stemt hoe dan ook mede op een vrouw!

Kortom, telde de CU-SGP-kandidatenlijsten in het verleden geen vrouwen of later een enkele vrouw, nu staan op deze lijsten veel vrouwen. En op de CU-lijst in zowel Friesland als Groningen – waarop door de SGP geadviseerd is te stemmen – staat bovendien een vrouw bovenaan als lijsttrekker. Dit alles is geheel in strijd met het Bijbelse beginsel van de SGP dat de vrouw het regeerambt niet toekomt (zie onder andere artikel 10 van het SGP-beginselprogramma). En wanneer we hieraan nog toevoegen dat overeenkomstig Gods Wet in het beginselprogramma van de SGP een ‘publieke godsdienstvrijheid voor alle gezindten’ afgewezen wordt (zie onder meer artikel 4), terwijl de ChristenUnie die zogenaamde geestelijke vrijheid van harte en openlijk omhelst, dan zou het eenieder op grond van deze enkele feiten al duidelijk kunnen en moeten zijn dat een stem op een CU-SGP-kandidatenlijst of op een CU-lijst bij de komende provinciale verkiezingen Bijbels onverantwoord is

Voor meer informatie over de vrouw en het regeerambt verwijzen wij u naar de door de Landelijke Stichting uitgegeven brochure Het vrouwenkiesrecht veroordeeld van ds. G.H. Kersten: zie winkel. Zie verder ook het artikel over de Rotterdamse CU-SGP-fractie in het recent verschenen februarinummer van In het Spoor.

Wijk en Aalburg | 12 maart 2015 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________