Geen categorie

JAARVERGADERING AFGELAST

Wijk en Aalburg – De jaarvergadering die op D.v. zaterdag 8 mei 2021 gepland was van In het Spoor, gaat NIET door!
Deze vergadering is half maart 2021 al afgelast vanwege de toen geldende coronamaatregelen en de onzekerheid wat er wel of niet zou mogen in mei.
Wijk en Aalburg | 4 mei 2021 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Vaccinatie als een vooruitlopen afgewezen

Tussen Deo volente 7 en 11 december 2020 verschijnt bij de Landelijke Stichting een nieuwe brochure over het uiterst actuele onderwerp vaccinatie. Deze brochure met als titel: Vaccinatie als een vooruitlopen afgewezen, bevat een bloemlezing van eerdere getuigenissen en betogen tegen de variolatie en vaccinatie, verzameld uit de geschriften van ds. S. Hoeufft, dr. A. Capadose, gravin M.C. van Hogendorp, ds. C. van den Oever, ds. G.H. Kersten e.a. Daar wij naar verwachting volgend jaar allen voor de keuze komen te staan van ‘wel of niet vaccineren tegen het coronavirus’, hoopt het bestuur van de Landelijke Stichting u met deze uitgave tot steun te zijn.
De brochure is een paperback van 128 pagina’s en is bij de Landelijke Stichting te bestellen voor 5 euro per stuk (exclusief € 3,50 porto). Bij 3 of meer exemplaren wordt geen porto gerekend. Bij 6 tot 9 tegelijk bestelde exemplaren daalt de prijs naar € 3,50 per stuk en bij 10 of meer exemplaren naar € 2,50 per stuk. Door deze lage prijzen is het bijzonder aantrekkelijk om deze brochure uit te delen onder kinderen, kleinkinderen, kennissen, kerkenraadsleden, lidmaten, leerkrachten en onder directie- en bestuursleden van scholen.
LET OP: Ook alle nieuwe abonnees van In het Spoor krijgen een GRATIS exemplaar van deze brochure  toegezonden! Bent u nog geen abonnee, abonneer u dan snel. Voor 7 euro per jaar ontvangt u het blad In het Spoor maar liefst vijfmaal!
Voor een bestelling kunt u bellen naar: 06-22626140 (b.g.g.: 0416-693844) of mailen naar: inhetspoor@kliksafe.nlVoor 1 of 2 exemplaren is het ook mogelijk om – via de winkel op deze site – online een bestelling te plaatsen en te betalen (Ideal) .
Wijk en Aalburg | 2 december 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

IN HET SPOOR plus GRATIS WONDEREN DES ALLERHOOGSTEN

De Landelijke Stichting is al meer dan 3 jaar bezig met het herspellen en hertalen van het zeer lezenswaardige boek Wonderen des Allerhoogsten van de nadere reformator ds. Abraham van de Velde (1614-1677). Dit proces nadert de voltooiing. Verschijning Deo volente voorjaar 2021. Het gaat om:
Een zorgvuldige herspelling / hertaling met de oorspronkelijke tekst van ds. Van de Velde als uitgangspunt.
Een heruitgave waarin de vele in de tekst voorkomende historische personen in voetnoten worden toegelicht.
Een heruitgave die aangevuld is met een nieuwe, uitgebreide biografie van de hand van prof. dr. W.J. op ’t Hof.
Een heruitgave met een persoonsregister en rijk geïllustreerd met historische platen. Bovendien stevig ingebonden en met een harde kaft.
Belangrijke mededeling aan onze abonnees:
In het kader van het 45-jarige bestaan van ons blad In het Spoor zal in het voorjaar van 2021 een GRATIS exemplaar van de bovengenoemde heruitgave aan alle abonnees worden aangeboden en toegezonden! Een uniek aanbod! Daarnaast staat het abonnees en niet-abonnees vrij om van dit leerzame werk (extra) exemplaren te bestellen tegen een lage prijs van € 25,-.
Word nu abonnee op In het Spoor en profiteer mee! Abonneer u nu op In het Spoor (slechts 7 euro per jaar voor 5 nrs.) en profiteer mee van o.a. dit prachtige aanbod! Bel: 0115-611039 (bgg: 0416-693844) of mail uw adres naar: inhetspoor@kliksafe.nl. Of vraag eerst een gratis proefnummer aan. Meer info over het blad In het Spoor treft u onder het menu Publicaties aan.  
Wijk en Aalburg | 2 december 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Een vrouwelijke SGP-wethouder…!?

Vandaag heeft de SGP van Schouwen-Duiveland bekendgemaakt dat door haar mevrouw P. Leenstra-Schot (27 jaar) voorgedragen is om namens de SGP wethouder te worden in de gemeente Schouwen-Duiveland. Nooit eerder in de geschiedenis van de SGP heeft een vrouw namens de SGP op de nominatie gestaan om wethouder te worden. Hiermee wordt weer een volgende stap gezet op het hellende vlak.

De SGP-Schouwen-Duiveland en mevrouw Leenstra schuiven hiermee heel openlijk de door God ingestelde scheppingsorde waarin het mannelijk geslacht het hoofd is van het vrouwelijk geslacht, aan de kant (Gen. 2:20-23; Spr. 31; 1 Kor. 11:3; 1 Kor. 14:34-35; Ef. 5:22-24; 1 Tim. 2:9-15; 1 Petr. 3:1-7). Zij trotseren de Schepper op dit punt. Ook handelen zij in strijd met artikel 10 van het SGP-beginselprogramma waarin gesteld wordt: “De opvatting van het vrouwenkiesrecht voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven, strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke.” In het licht van de Bijbel is het onmiskenbaar dat het regeerambt is voorbehouden aan de man.

Naïef en een contradictie
Het is dan ook zeer naïef en een contradictio in terminis wat op de site van de SGP in Schouwen-Duiveland te lezen is over de voordracht van mevrouw Leenstra-Schot tot wethouder. Gesteld wordt: “We hebben gezocht naar een kwalitatief goede kandidaat, die het liefst afkomstig is van Schouwen-Duiveland, iemand die inhoudelijk de dossiers aankan, maar ook iemand die in staat is de principiële punten van de SGP van harte te verdedigen en wat toevoegt aan het huidige college. In Paula komt dit allemaal samen en daarom is onze keus op haar gevallen. We zien uit naar een goede samenwerking.” Hoe kan zij ooit geloofwaardig verdedigen wat artikel 7 van het SGP-beginselprogramma zegt: “Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en moet krachtig worden bestreden”, daar zij zelf volop en direct steun geeft aan dit revolutionaire emancipatiestreven en zelf de van God gegeven plaats en roeping van de vrouw in de praktijk openlijk miskent? Het feit dat ze twee jongen kinderen heeft, maakt dit nog temeer schrijnend en verwerpelijk. Tekenend is ook dat ze nog steeds haar meisjesnaam voert, terwijl ze al sinds april 2015 getrouwd is met de heer B. Leenstra.

Aan de wereld gelijkvormig
Het wereldse, emancipatoire leefpatroon rukt in SGP-kringen steeds verder op. Daarvan is de voordracht van een vrouwelijke wethouder een heel duidelijk voorbeeld en signaal. Steeds verder raakt in de praktijk het leefpatroon van de vrouw verwijderd van hetgeen de apostel schrijft: Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid (1 Tim. 2:12-15). Niet een politiek optreden strekt de vrouw tot eer, nee, maar haar versiersel zij een zachtmoedige en stille geest, vergezeld met een onderdanige, kuise wandel in Gods vreze. De deugdelijke huisvrouw uit Spreuken 31 was in de poort niet aanwezig, maar haar man (vers 23)!

Taak HB en leden
Het is in het bijzonder de taak van het SGP-hoofbestuur om de oprukkende emancipatie binnen de partij openlijk af te wijzen en krachtig tegen te gaan. Het hoofdbestuur dient dan ook van de stap die de SGP-Schouwen-Duiveland en mevrouw P. Leenstra-Schot nu gezet hebben, krachtig en ondubbelzinnig afstand te nemen en ook alles in het werk stellen om deze stap weer ongedaan te maken.
Maar niet alleen het SGP-hoofdbestuur heeft hier een taak, ook de SGP-leden dienen hun verantwoordelijkheid te verstaan door op grond van Gods Woord en het SGP-beginselprogramma bezwaar aan te tekenen bij de SGP van Schouwen-Duiveland en bij het SGP-hoofdbestuur tegen het voordragen van een vrouw als wethouder.

U kunt deze reactie van het bestuur van de Landelijke Stichting ook ter verspreiding als pdf downloaden. Klik daarvoor hier: Reactie LS.

Wijk en Aalburg | 9 oktober 2020 | Het bestuur

______________________________________________________________________________________________________________________________

Een nieuw boekje

Recent is door de Landelijke Stichting een nieuw en handzaam boekje uitgegeven onder de titel Zelfverloochening. Het betreft hoofdstuk 67 uit het derde deel van de Christelijke huishouding, geschreven door de nadere reformator ds. Petrus Wittewrongel (1609-1662). Deze vijfdelige Christelijke huishouding, een standaardwerk op het gebied van gezinsopvoeding en gezinsreformatie, is eerder door de Landelijke Stichting in het hedendaags Nederlands uitgegeven en nog steeds verkrijgbaar (zie onder publicaties -> boeken).
In dit nieuwe boekje beschrijft ds. Wittewrongel de aard van de zelfverloochening (die volgens hem alleen op de school van Christus wordt geleerd) en wat de beoefening ervan inhoudt. Vervolgens behandelt hij de kenmerken van deze deugd en toont hij aan hoe noodzakelijk de beoefening is. Het is een nuttig en leerzaam werkje, zeer geschikt om als een geschenk aan vrienden of kennissen te geven!
Het boekje telt 78 pagina’s, is overgezet in het hedendaags Nederlands, stevig ingebonden en voorzien van een harde kaft (ISBN 978-90-77530-39-9). De prijs is slechts € 5,00 (exclusief € 3,50 verzendkosten).
Wijk en Aalburg | 30 juni 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Betalingen vanuit het buitenland

Het betalen van het abonnementsgeld van In het Spoor gaf voor sommige abonnees in het buitenland nogal eens problemen. Als betaald kon worden via PayPal, dan zouden deze problemen er niet meer zijn. Daarom is het vanaf heden mogelijk gemaakt om uw abonnementsgeld en/of gift naar de Landelijke Stichting over te maken via de volgende link: paypal.me/inhetspoor. Dit werkt eenvoudig; het wijst zichzelf.
Wijk en Aalburg | 25 juni 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Petitie: Roep een nationale biddag uit!

Recent is door enkele mensen uit Urk een petitie opgesteld waarin premier Rutte en koning Willem-Alexander worden opgeroepen tot het uitschrijven van een nationale biddag. Dit initiatief verdient onze steun! U die dit leest, willen wij dan ook vragen om deze petitie te ondertekenen.
Hoe kan ik deze petitie ondertekenen? De inhoud van deze petitie en het begeleidend schrijven van de initiatiefnemers kunt u inzien door hieronder op ‘Petitie nationale biddag’ te klikken. Dan opent zich een pdf waarin ook een link opgenomen is naar de digitale petitie. Door op die link te klikken en door vervolgens uw voornaam/voorletter(s), achternaam, woonplaats en mailadres in te voeren, enkele keuzes over o.a. openbaarheid naar wens in te vullen en op ‘ondertekenen’ te klikken, krijgt u een mail toegezonden ter bevestiging. In deze mail klikt u op ‘Ja, ik heb deze petitie getekend’. Dan is uw ondertekening een feit. Vrij eenvoudig dus!
Voor het inzien van de petitie klikt u hier: Petitie nationale biddag.
Wijk en Aalburg | 23 april 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Het nieuwe meinummer is er bijna!

Het nieuwe meinummer van In het Spoor is er bijna. In dit nummer wordt behalve aan het feit dat ons land 75 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse overheersing, ook in een drietal artikelen aandacht besteed aan de ingrijpende coronacrisis.
Zo bevat het nummer een lezenswaardig artikel over de destijds zo gevreesde cholera. Tijdens de cholera-epidemie van 1849 mocht er nog sprake zijn van bekering, van een afbreken van zonden en een roepen tot God, maar tijdens cholera-epidemie van 1859 niet meer. Toen was er helaas sprake van verharding onder Gods slaande hand. Een en ander heeft ons ook veel te zeggen met betrekking tot de huidige coronapandemie. Ook is in dat kader een gedeelte uit een biddagpreek van ds. Joos van Laren (1586-1653) afgedrukt. Daarin wijst ds. Van Laren erop dat vurige pestilenties vooral door vurige gebeden en een oprechte bekering uitgeblust kunnen worden. En tot slot is er van ds. Conrad Mel een aansprekend gebed opgenomen. Het betreft een gebed in tijden van pest en besmettelijke ziekten.
De Heere laat ons als volk door middel van het coronavirus nog waarschuwen om terug te keren tot Hem en Zijn geboden. Er lijkt echter tot op heden – in het algemeen gesproken – geen stem noch opmerking te zijn, noch bij overheid noch onderdaan. Onze overheid heeft tegen het coronavirus wel diverse, op zich Bijbelse maatregelen van afzondering, afstand houden en ontsmetting uitgevaardigd, maar zij gaat pijnlijk voorbij aan de belangrijkste remedie: op te roepen tot het afbreken van de zonden en het juist nu houden van een nationale biddag. Iets wat de heidense koning van Ninevé en zijn raadsheren op de oordeelsaankondiging van Jona wel deden. Zij gaven dit bevel: Laat mens noch beest, rund noch schaap ietwat smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen (Jona 3:7b-9).
Hoe welgemeend en goedbedoeld de toespraak van de minister-president tot het volk op maandagavond 16 maart 2020 ook was, schrijnend was het de hierboven genoemde aspecten geheel en al in zijn toespraak te moeten missen. Helaas gold dit evenzeer voor de toespraak van onze koning op vrijdagavond 20 maart 2020.
In 1918 schreef de Nederlandse overheid naar aanleiding van de Spaanse griep nog een nationale biddag uit. Hoe groot zou het geweest zijn als dit ook nu gebeurd was en zowel de minister-president als de koning in dezelfde geest als destijds de koning van Ninevé een oproep tot het volk had gedaan. De recent gestarte handtekeningsactie voor de petitie waarin opgeroepen wordt tot het uitschrijven van een nationale biddag verdient dan ook steun. Zie het nieuwsbericht hierboven!
Voor een volledig overzicht van de inhoud van het nieuwe meinummer klikt u hier: meinummer
Wijk en Aalburg | 23 april 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Aankondiging jaarvergadering

Onze eerstvolgende jaarvergadering was gepland op Deo volente zaterdagmiddag 9 mei 2020 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. Het bestuur heeft echter besloten om deze vergadering vanwege de maatregelen die de overheid getroffen heeft in verband met het coronavirus, een volledig jaar door te schuiven, namelijk naar Deo volente zaterdagmiddag 8 mei 2021.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het programma hetzelfde blijft, maar het is nu nog te vroeg om daarover al met enige zekerheid iets te kunnen zeggen. Het programma was als volgt:
De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. A.F.R. van de Veen uit te spreken en het slotwoord ds. O.M. van der Tang. Voor de inleiding hebben we dhr. L.J. de Waal uit Oud-Vossemeer bereid gevonden.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder onze nieuwste uitgave: Oorlog, kerk en staat van Eva van der Groe.
Bezoekers krijgen gratis een herdruk van een SGP-partijrede van ds. G.H. Kersten of ds. P. Zandt uitgereikt! Ook staat de koffie klaar! Noteert u alvast datum en tijd!
Wijk en Aalburg | 15 februari 2020 | gewijzigd: 7 april 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

De Europese CU-aap is nu uit de mouw!

De Europese CU-aap is nu uit de mouw!
Uit de toetreding van de CU tot de EVP blijkt nu zonneklaar dat de CU in het geheel geen eurosceptische partij meer is. Hopelijk gaan nu de ogen van veel SGP’ers hiervoor open! Lees meer hierover in het bijgaande artikel. Klik hier: Artikel CU-aap.
Wijk en Aalburg | Het bestuur | 29 juni 2019
______________________________________________________________________________________________________________________________